NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Zelfredzaam

10 jul 2018

Nadat Trump afgelopen vrijdag importbeperkingen aankondigde voor Chinese goederen ter waarde van $34 miljard, reageerde China nog dezelfde dag met tegenmaatregelen voor invoer vanuit de VS voor hetzelfde bedrag. Hoewel het effect van deze acties nu nog wellicht beperkt zijn, geeft Trump aan dit door te willen zetten naar een totaalbedrag van $500 miljard. En dat zijn bedragen die de toch al labiele en schuldoverladen wereldeconomie geen goed doen. En hoewel voor een veel kleiner bedrag, heeft ook Rusland aangegeven de Amerikaanse importbeperkingen van Russische goederen ter waarde van $573 miljoen te pareren met beperkingen van Amerikaanse invoer van $87 miljoen.

 Een direct effect was dat Chinese havens het inklaren van Amerikaanse goederen vertraagde. Of dit een eenmalig fenomeen is in het kader van tijdelijke onzekerheid van de havenautoriteiten zal blijken, maar mogelijk betreft het een alternatief wapen vanaf Chinese zijde. Zo’n maatregel is des te meer voorstelbaar, aangezien de VS veel meer importeert uit China dan andersom, en China hiermee een tweede wapen inzet om de effectiviteit van de acties tussen beide landen te herstellen.

 

Een gevolg van de al langer sluimerende maatregelen laat zich nu al zien in de omzet- en winstontwikkeling in zowel de Aziatische handel maar ook wereldwijd:

 

 

Duidelijk zichtbaar is dat de ommekeer zich al voordeed sinds begin dit jaar, het moment waarop de dreigende taal vanuit het Westen begon.

Tekenen des tijds

Deze oplaaiende strijd tussen het Oosten en het Westen, ten teken dat het huidige systeem onder grote druk staat, is wellicht ook in lijn met  dat steeds meer berichten verschijnen dat mensen moeite hebben om hun goud en zilver uit het banksysteem te halen. Zeker nu dit plaats vindt aan het begin van de vakantieperiode, van oudsher een stille periode waarin normaliter weinig gebeurt. Als we dit vervolgens combineren met een goud- en zilverprijs welke steeds verder onderdrukt wordt lijkt de dag naderbij te komen dat al het unallocated edelmetaal in het banksysteem verplicht omgeruild gaat worden tegen cash. De wetgeving laat het toe, dus wat houdt het banksysteem nog tegen om zich met gratis geld te ontdoen van allerlei verplichtingen op het gebied van edelmetaal? Al of niet in combinatie met een bail-in, waarbij het geld wordt opgehoest door de aandeel- en obligatiehouders van de bank te samen met haar spaarders. En reken er maar niet op dat u dan uw geld van de bank kunt halen, omdat nu al steeds sterkere limieten gelden met betrekking tot het maximale bedrag wat u cash van de bank kunt halen.

En voor wie denkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen; hoe ver de gevestigde machten wel niet gaan in het vasthouden van hun politieke en monetaire macht, blijkt wel uit het gebeuren rond Wikileaks oprichter Julian Assange. Na zes jaar politieke gevangenschap bij de ambassade van Ecuador in Londen hebben de autoriteiten nu ook sinds ruim 100 dagen zijn telefoon en internet afgesloten en alle bezoek tegengehouden. Tot zover onze regeringsleiders, in naam van het vrije Westen. Leve Rutte, May, Macron en al die anderen op wie u niet hoeft te rekenen als het er op aan komt. En leve onze media, die precies dat naar voren brengen wat de werkelijke misstanden maskeert en de lezer en kijker bezig houden met irrelevante nieuwsvoorziening.

Zelfredzaam

U zult dus zelf mogen zorgen voor uw toekomst en van hen die u lief zijn. Banken, autoriteiten en media hebben andere belangen dan u, dus u zult zelf, nu het nog kan, maatregelen moeten treffen. Overdreven? Niet als u bedenkt dat de crisis van de dertiger jaren weliswaar tot minder handel en cash-flow leidde, maar dat toentertijd niet de hele wereld financieel met elkaar verbonden was, maar vooral ook dat niet alles schuld-overladen was. En het is dit gegeven, in combinatie met real time gestuurde geld- en goederenstromen, wat het geheel nu veel kwetsbaarder maakt dan een kleine honderd jaar terug, en de gevolgen daarmee aanmerkelijk groter zullen zijn.

Wat heb je bijvoorbeeld aan een eigen huis, als je het indien nodig niet kan omzetten in geld omdat er geen krediet voorhanden is? Uiteraard de zekerheid van een dak boven uw hoofd, maar bij het instorten van het systeem niet veel meer dan dat. En dat dit niet verre toekomstbeelden zijn laten landen als Turkije, Argentinie, China en India zien, waar de munt in de nu ontluikende wanorde al fors gedaald is dit jaar en navenant de goudprijs is gestegen.

En dat de FED, nadat zij al sinds 2004 niet meer publiceerde over de M3 geldhoeveelheid, nu ook niet meer rapporteert over haar balans, zogenaamd omdat dit geen nut meer zou hebben vanwege het stoppen van haar stimuleringsprogramma’s. Waarmee men bedoelt dat nieuwe vormen van QE niet meer gerapporteerd zullen worden.

Tekenen aan de wand, welke mijn inziens wijzen op een toenemende instabiliteit van het monetaire bestel en de koopkracht van haar ongedekte en schuldoverladen euro, dollar en yen. Tijd om nog eens kritisch te kijken naar de voedselvoorraad in huis, waarbij naast een in verhouding geringe geldinvestering het grootste risico is dat u het over een paar jaar naar de voedselbank kunt sturen. En uiteraard uw belang in edelmetalen te overwegen, welke aan het eind van de omwenteling als last-man-standing zullen functioneren.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud