NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Zeer dun ijs

31 jul 2019

Terwijl Draghi van de Europese centrale bank afgelopen donderdag aankondigde dat meer monetaire stimulus benodigd is in de toekomst, daarmee hopend het schip nog even drijvende te houden, bewogen de goud- en zilverprijs zuidwaarts. Een vast gegeven is dat wanneer een van de kartelleiders spreekt de edelmetalen plotseling dalen, ongeacht de inhoud van de afgegeven boodschap. En ook nu weer tegen elke vorm van logica in, omdat toegezegd extra bijgedrukt geld de edelmetalen juist zou moeten ondersteunen. Eenzelfde Draghi die vorig jaar nog aankondigde de balans van de ECB te laten krimpen vanwege de aantrekkende Europese economie, maar waar nagenoeg niets van terecht is gekomen.

Aardig detail hierbij is dat alleen al van West Europa de omvang van negatief renderende staatsleningen qua omvang die van Japan heeft overtroffen, een hele prestatie dankzij de Europese verdubbeling die vanaf begin dit jaar heeft plaats gevonden op dit gebied. En terwijl u dit artikel leest heeft Powell van de FED  naar alle verwachting zijn maatregelen bekend gemaakt voor de Amerikaanse rente. Hoe de markt hier op reageert is nu nog gissen, maar uiteindelijk zal het niets af doen aan de precaire situatie van de Amerikaanse economie, een gegeven wat zij overigens deelt met de rest van de Westerse wereld.

Derivaten en investeringsfondsen

Dat het ijs inderdaad dun is bewijst ook het uitstel tot september 2021 van nieuwe regels welke marktpartijen in de derivatenhandel dwingen om cash aan te houden als risicodekking voor hun transacties in deze markt. Het zijn deze derivaten welke tien jaar terug al bijna tot de ondergang van het financiële systeem leidden, en het gegeven van dit uitstel bewijst maar weer eens de huidige kwetsbaarheid omdat blijkbaar de dekking van de risico’s niet op te brengen zijn en/of de markt liever doorgaat met het onverzekerd doorgaan van hun profijtelijke maar zeer risicovolle handel.

En voor wie denkt zijn geld bij de eerste tekenen van verval nog uit zijn investeringsfonds te kunnen halen heeft de centrale bankier van Engeland Mark Carney verklaard dat dit gebaseerd is op een leugen. Een uitspraak welke onderschreven wordt door de CIO van Amundi, Europa’s grootste onafhankelijk assetmanager welke 1400 miljard euro’s in beheer heeft. Want waren het in het verleden vooral de banken welke risico liepen, zijn het vanwege veranderde wetgeving nu dit soort fondsen die kwetsbaar zijn voor een liquiditeitstekort welke snel ontstaat wanneer er geld wordt onttrokken uit een investeringsfonds. Geen wonder ook, omdat deze fondsen momenteel 43 keer meer aankopen dan verkopen, wat het zeer kwetsbaar maakt bij enig volume aan verkooporders. Voor een uitgebreide beschrijving van een en ander; klik hier.

Een bloemlezing

Dat het geen afzonderlijke zwakke plekken in het ijs zijn, maar dit geldt voor het hele economisch gebied geldt wel uit onderstaande opsomming van zaken die voorheen ondenkbaar waren maar nu gemeengoed zijn.  Zo

  • is de yieldcurve in Zwitserland voor alle looptijden tussen de 3 maanden en vijftig jaar deze week negatief geworden.
  • heeft de hoeveelheid schuld met een negatieve rente wereldwijd een recordomvang bereikt van 13.700 miljard dollar. Een gegeven wat banken uitknijpt, spaarders bestraft, al lang overleden bedrijven in leven houdt en bubbels in stand houdt.
  • zijn in de VS nu zelfs hypotheken beschikbaar voor leners zonder enige aantoonbare kredietwaardigheid. De aanbieder Waterstone Mortgage Corporation neemt al genoegen met een  voldane rekening van een telefoonmaatschappij of huur, maar wellicht is een eerlijk gezicht ook al voldoende.
  • is Griekenland nu in staat goedkoper geld te lenen dan de VS voor de tien-jaars leningen
  • is afgelopen donderdag het schuldplafond van de VS opgeheven, waardoor de centrale overheid tot juli 2012 ongehinderd geld kan bijdrukken. Officieel om hiermee de economische groei te stimuleren, ware het niet dat in werkelijkheid de schuld al enige jaren sneller groeit dan het BNP

  • is de Duitse PMI verder weggezakt tot 43.1 in juli
  • is de Italiaanse 10 jaars-staatslening weggezakt tot onder de 1,5 %, en is tot slot van deze bloemlezing van een week in China weer een bank, nu van 100 miljard dollar, die overgenomen moet worden door de overheid om verdere besmetting te voorkomen.

Tot slot

Dit alles vindt plaats in een wereld waar het percentage geld wat in aandelen en staatsleningen is geïnvesteerd  ten opzichte van het BNP,  gestegen is van circa 60 procent in begin jaren negentig tot bijna 275 % heden ten dage. Een gegeven wat het geheel alleen nog maar kwetsbaarder maakt.

Wat de FED of welke centrale bank dan ook bedenkt om nog even de aandacht af te leiden van wat werkelijk speelt; het dunne ijs waarop wij balanceren wordt er niet dikker van. Eerder nog dunner. Een gegeven wat u weet, maar met u maar weinig anderen.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud