NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Wapengekletter

07 aug 2019

Acht maanden na de eerdere rentestijgingen van de FED heeft deze zelfde club afgelopen week besloten de rente met een kwart procent te verlagen. Volgens eigen zeggen deden zij dit om de economie buiten de VS een handje te helpen, daar in de VS alles op rolletjes zou lopen. Deze rolletjes betreffen overigens niet de massa werkelozen die niet meer meegeteld worden in de officiële cijfers en de vele Amerikanen die uit pure armoede meerdere baantjes hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, maar een kniesoor die daar op let. Deze eerste rentedaling na december 2008 werd door Powell vergezeld van de uitspraak dat deze daling niet het begin was meerdere rentedalingen, iets wat de markt zwaar tegenviel, net als overigens de geringe omvang van deze ingreep.

Daalde de aandelenmarkten op de dag van de beslissing, werd dit een dag later al weer grotendeels goedgemaakt. Aanjager hierbij bleken de slechte cijfers met betrekking tot de fabricage in de VS, een in verhouding kleine sector in de VS maar met mogelijke consequenties op de consumentensector. Dit geheel in lijn met het al enige tijd heersende credo dat goed nieuws is goed nieuws, en slecht nieuws is ook goed nieuws.

Effect van ingreep

Het enige effect wat iets langer duurde was de daling van de goud- en zilverprijs, welke een dag later een dieptepunt bereikten van $1401 en $15,90. Het zou mij overigens niets verbazen als later blijkt dat deze daling gebruikt werd voor het deels opheffen van de shortposities in de papieren handel van beide edelmetalen, waardoor dankzij deze dalingen weer flinke winsten genoteerd konden worden. Met deze geringe en objectief gezien volslagen nutteloze rentedaling is de FED met zijn rente een stap dichter bij de nul procent gekomen, waarbij het zijn gezag/ rentewapen om de economie te stimuleren gezien de geringe speelruimte voor een deel uit handen heeft gegeven.

Valutawapen en rentegekte

De daling van de goudprijs (en de stijging van de beurzen) werd overigens snel weer teniet gedaan door oom Trump, die aankondigde de laatste nog onbelaste 300 miljard dollar aan Chinese producten richting de VS met 10 % te willen gaan belasten via een importheffing.  Al met al werd de daling van de aandelenmarkten  in de nieuwe week vrolijk doorgezet, aangezien China op haar beurt  terugsloeg door haar munt in de offshore markt te laten zakken onder het 7-nivo ten opzichte van de dollar. Een actie welke China’s producten goedkoper maken in het buitenland, ten koste van Amerikaanse en Europese  export.  Voor een uitleg van het verschil tussen de onshore en offshore markt in de Chinese munt; klik hier.

En hoe het China ernst is, en de onderhandelingen tussen beide grootmachten definitief verleden tijd lijken, blijkt wel uit de Chinese oproep aan haar staatsondernemingen om de import van Amerikaanse agrarische producten stil te leggen.

Dit alles vindt overigens plaats in een periode waarin naast de vorige week aangestipte daling van de Duitse Inkoop managers index deze op mondiaal niveau nu ook een record heeft gevestigd in het aantal maanden met een achtereenvolgende daling…..

…en als teken van volslagen doorgeslagen gekte vanaf maandag nu ook de Nederlandse 30 jaars overheidslening een negatief rendement geeft.  Hierbij kan overigens opgemerkt worden dat die negatieve rentes uiteraard niet gelden voor burgers als u en ik bij het aangaan van een lening bij de bank, maar wel geldt voor uw opgespaard geld wat verplicht gestald is bij pensioenfondsen.

Vooruitblik

Geen wonder dan ook dat op grond van eerder genoemde perikelen de aandelenbeurzen wereldwijd zuidwaarts koersen, waarbij de Amerikaanse S&P de richting lijkt te hebben ingeslagen om de discrepantie ten opzichte van de 10 jaars rente op te gaan heffen. Een beweging welke op korte termijn goed lijkt te zijn voor een daling tot circa 2600 punten

Wat goud en zilver betreft is de strijd op het papieren front nog steeds gaande, waarbij de opgaande  lijn in prijs van beide edelmetalen nog steeds met enige regelmaat wordt onderbroken, zoals zichtbaar in onderstaande grafiek. Hierin ziet u in het rode kader de plotselinge daling van de goudprijs veroorzaakt door de zgn. London goud fix, het tijdstip om vier uur s middags waarin de heren bankiers de prijs van onder andere goud bepalen.

Desondanks is de goudprijs in euro’s dit jaar al met bijna 17 % gestegen, waarmee de gemiddelde goudprijs de afgelopen 15 jaar elk jaar met ruim 10 % is gestegen.  Voor een overzicht  van de goudprijs in andere valuta; klik hier. En tenslotte, voor een uitgebreidere blik op wat gaande is in de goudmarkt verwijs ik u naar bijgaand artikel van de GATA, de onvermoeibare voorvechters van openheid op dit gebied.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud