NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Vuur en vlam

12 dec 2018

 

Een bekende voorloper van grote koersdalingen is een toenemende beweeglijkheid van de koersen, zoals we die de laatste tijd waarnemen bij de Amerikaanse markten, slaafs gevolgd door die van de overige wereldbeurzen. Overigens is opvallend dat deze dalingen vaak het laatste uur van de handel weer grotendeels worden opgevangen door plotselinge koersstijgingen, veelal zonder duidelijke oorzaak.Terwijl traditioneel het begin van een dag de handel plaats vindt door particulieren, wordt het laatste uur voornamelijk gebruikt door professionele partijen. Blijkbaar is de tijd dus nog niet rijp voor een grote koersval, hoewel de terugkeer van de particulieren op de beurs traditioneel een teken is dat een crash aanstaande is.

De toegenomen volatiliteit ( beweeglijkheid) vindt overigens plaats op bijna alle gebieden, behalve uiteraard bij goud en zilver welke door de frauduleuze papieren handel nog steeds op weggeefprijzen worden gehouden.Een ander teken van aanstaande veranderingen geeft de zgn. yieldcurve aan, wat het verschil in rendement aangeeft tussen kortere en langer lopende leningen. Normaal gesproken is dit rendement bij langlopende leningen hoger, wat logisch is omdat door de langere looptijd er meer kans is dat er tussentijds bijzondere dingen gebeuren. Opvallend van de laatste tijd is dat deze yield curve tussen verschillende Amerikaanse staatsleningen negatief is, dus dat het rendement op korter lopende leningen hoger is dan die op langer lopende leningen van de overheid. Het verleden leert nu dat zo’n omgekeerde yieldcurve regelmatig de voorbode blijkt te zijn van recessies, waarbij moet worden aangetekend dat de periode tussen het begin van de negatieve yieldcurve en de vaststelling van een recessie nogal wisselend in tijdsduur is.

 

 

Overigens wil dit niet zeggen dat er tussentijds geen beurscrash of iets dergelijks kan plaats vinden, aangezien een recessie en een beurscrash twee verschillende fenomenen zijn. Tegelijkertijd is het zo dat de cijfers met betrekking tot het economisch welvaren in de loop der tijden steeds meer gemanipuleerd is door veranderende definities en gegoochel met de officiële cijfers, waardoor de voorspellende waarde van dit soort fenomenen achteruit loopt.

Trump gevloerd?

Opmerkelijk nieuws kwam vorige week uit Canada, waar het land de financiële topvrouw Meng Wanzhou van Huawei heeft gearresteerd, op Amerikaanse beschuldigingen dat de telecomgigant handel zou hebben bedreven met Iran. Dit is het voorlopig hoogtepunt in een strijd welke in 2016 begon toen de Amerikanen Huawei betichtten van het inbouwen van software in hun toestellen waardoor gegevens van gebruikers door de Chinese firma kon worden opgehaald. Een overigens grappig argument, getuige dit visueel zeer sterke artikel uit de New York Times. Wellicht meer steekhoudend is het feit dat in het derde kwartaal het bedrijf met 52,2 miljoen verkochte mobieltjes Apple heeft voorbijgestreefd.

De arrestatie komt helemaal in een vreemd daglicht te staan als blijkt dat de handel met Iran al in 2013 zou hebben plaats gevonden. Maar het bedoelde artikel uit 2013 is gebaseerd op 2008 en 2009, toen mw. Wanzhou in het bestuur zat van Skycom Tech. En waar het nu feitelijk om draait is dat in 2010, toen zij voor zover is na te gaan niet meer in het bestuur zat van deze firma, dit bedrijf voor het schamele bedrag van 1 miljoen dollar aan Hewlett Packard producten wou verkopen aan Iran. Hetgeen uiteindelijk, ook volgens HP zelf, nooit is doorgegaan. Kortom, een uiterst schamele zaak, waar een eerstejaars student rechten al gehakt van kan maken.

Bovendien vond de arrestatie precies op het moment plaats dat Trump met de Chinese president een vorkje aan het prikken was, afspraken makend om hun onderlinge handel te bevorderen. Hiermee is Trump, uitgaande van de veronderstelling dat hij van niets wist, een enorme loer gedraaid door tegenkrachten binnen de VS. Als eerste tegenmaatregel heeft China maandag de verkoop van een groot aantal I-phone modellen in dit land al verboden, en is dinsdag in China een Canadese voormalige diplomaat opgepakt. Tevens mag verwacht worden dat de grote zakelijke belangen van China in Canada, onder andere in de vastgoedmarkt, in sneltreintempo zullen worden afgebouwd.

Opec gevloerd?

En op een ander gebied, maar ook belangrijk op het wereldtoneel, is de mededeling dat Qatar per 1 januari na 55 jaar lidmaatschap de OPEC zal verlaten. Hierbij moet echter worden aangetekend dat vanwege hun dalende olie-export wat nu 2 % van de totale OPEC productie behelst het effect op het wereldtoneel beperkt zal zijn. Dit belang geldt echter des te meer op het gebied van lNG ( vloeibaar aardgas), waarvan het land 30 % van de totale wereldproductie voor haar rekening neemt. Een productie overigens welke men in de komende vijf jaar wil gaan verdubbelen. Hier treedt dus een breuk op in een decennia durend OPEC/Westers blok, waarbij de vraag vooral zal zijn in hoeverre deze stap navolging zal vinden.

Tot slot

Het wordt met bovenstaande in gedachten steeds lastiger om nog redenen te bedenken waarom China het Westers ongedekte geldsysteem nog langer zou blijven ondersteunen. Mocht dat inderdaad gaan geburen, kunnen we altijd nog de Russen de schuld geven, die na het verlies van Clinton nu ook de rellen in Frankrijk op hun geweten hebben. Twijfelt u daar echter nog aan; klik dan hier voor het overtuigend bewijs!

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud