NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Vulkaan op uitbarsten?

15 mei 2018

 

 

Beelden die de afgelopen weken in de pers verschenen van toenemende activiteit van vulkanen door oplopende onderaardse spanningen zijn een mooie metafoor voor hetgeen zich afspeelt op politiek, militair en economisch gebied.

 

Zo zal de beslissing van president Trump vorige week dinsdag om de VS terug te trekken van de JCPOA ( de Joint Comprehensive Plan of Action) verstrekkende gevolgen hebben op velerlei gebied. Deze deal met Iran was overigens alleen door de toenmalige president Obama ondertekent, en niet door het Amerikaanse congres. En Iran heeft het dan ook indertijd niet mede- ondertekend. De huidige Amerikaanse beslissing behelst behalve restricties op nucleair gebied vooral ook maatregelen op economische gebied en strafmaatregelen tegenover landen die desondanks zaken blijven doen met de Iraniërs. Zo hebben Westerse bedrijven en banken 90 tot 180 dagen de tijd om al hun huidige banden met Iran te verbreken, en zijn nieuwe handelsbetrekkingen verboden.

Deze Amerikaanse actie werd voorafgegaan door een tv optreden van Benjamin Netanyahu van Israël, waarin deze Iran beschuldigde van ongeoorloofde nucleaire en militaire opbouw. Hoewel deze presentatie niet op nieuwe feiten gebaseerd was, bleek dit voor het land voldoende reden om forse luchtaanvallen uit te oefenen in Syrië op Syrische en naar verluidt  Iraanse troepen. De Amerikaanse en Israëlische beschuldigingen doen sterk lijken op wat destijds tegen Saddam Hoessein en Moammar al-Qadhafi werd ingebracht, waarbij achteraf bleek dat van massavernietigingswapens geen sprake was. Zoals bekend werden beide leiders om het leven gebracht, en worstelen beide landen nog steeds met de gevolgen van de Westerse acties.

John Bolton, de invloedrijke Amerikaanse veiligheidsadviseur, zinspeelt er zelfs op dat voor het einde van het jaar het huidige Iraanse bewind zou kunnen worden vervangen. Door de oplopende spanning staat de Iraanse munt immers al een tijdlang fors onder druk, wat het leven voor de gewone iraniër een stuk slechter maakt, en wat vanuit Westerse optiek een goede voedingsbodem zal zijn het huidige bewind omver te werpen.

Dit wordt goed zichtbaar op de wisselkoers van de Iraanse Rial ten opzichte van de Amerikaanse dollar, welke afgelopen maandag nog een officiële wisselkoers had van 42.025, maar op de zwarte markt een aanzienlijk slechter beeld geeft met betrekking tot de buitenlandse koopkracht van de Iraanse munt. Enkele dagen terug was deze koersverhouding al gedaald naar 85.000 en blijkt de inflatie als een speer omhoog te schieten:

De werkelijke reden waarom in het verleden en nu bij Iran de confrontatie gezocht wordt kon wel eens gelegen zijn in het feit dat zowel Hoessein als al-Qadhafi van de Amerikaanse dollar afscheid wilden nemen voor hun olie-inkomsten. En laat nu net Iran eind februari hebben aangegeven hun olie te willen verkopen voor goud in plaats van Amerikaanse dollars. Dan duurt het nog een paar maandjes eer de VS met zijn ongedekte munt zijn tegenmaatregelen heeft georganiseerd, en zijn we daarmee op het huidige moment uitgekomen.

Voegen we hier bovendien de verkiezingsoverwinning van Hezbollah en haar coalitiepartners in  Libanon aan toe, welke nu een meerderheid in het parlement vormen tegenover de door de VS en Saoedie- Arabië gesteunde huidige minister president, en het kruitvat is compleet. Daarbij hebben bronnen vanuit China aangegeven dat de Amerikaanse sancties de banden tussen China en Iran zullen versterken, en China voor de Iraanse olie in Yuan’s zal betalen. En met China zullen waarschijnlijk ook India, Rusland en Turkije Iraanse olie blijven afnemen.

Dat Europa zich nu afzijdig houdt van de huidige Amerikaans-Israëlische actie is overigens ook een opvallend gegeven, wellicht ingegeven door het feit dat Europa zich afhankelijk weet voor zijn energiebehoefte van landen uit het Oosten. Het is daarbij naast de vanaf medio afgelopen jaar oplopende olieprijs vooral de zekerheid van levering wat hierbij voor Europa van belang is. Een mogelijkheid hierbij is om het Amerikaanse verbod in de nabije toekomst te omzeilen door de Iraanse olie niet in dollars af te rekenen, maar in euro’s  via instituten als de Europese investeringsbank.

Een olieprijs overigens welke bij oplopende geopolitieke spanningen wel eens richting de 100 dollar zou kunnen doorstijgen, wat in combinatie met de huidige opleving van de dollar tal van economisch zwakke landen fors in de problemen zal brengen. Maar ook voor de rijkere landen betekenen hogere olieprijzen hogere inflatie, wat op haar beurt de FED zal dwingen de rente verder te gaan verhogen.

Er bestaat echter nog een enige hoop, namelijk dat Trump als meester in het onderhandelen de huidige spanningen zal gebruiken om op grond van de huidige druk Iran de dwingen zijn nucleaire inspanningen te beëindigen, en daarmee Obama’s Iran overeenkomst te gaan vervangen door een strengere Trump’s Iran overeenkomst. Deze hoop is echter zeer klein, gezien het aantal haviken wat de afgelopen maanden in zijn directe nabijheid aan de macht zijn gekomen.

Mocht  uiteindelijk daadwerkelijk een oorlog uitbreken in de het Midden Oosten, zullen de aandelenmarkten crashen, olieprijzen ruim boven de $100 uitkomen en de ongedekte muntsoorten van de schuld-overladen landen naar beneden vallen.

Wat dit alles voor de ultieme veilige haven, namelijk goud en zilver zal betekenen, laat zich raden. De vulkaan rommelt steeds luider; een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud