NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Viva Italia

03 okt 2018

In Italië hebben de nieuwe politieke partijen het voor elkaar gekregen het begrotingstekort voor volgend jaar op te laten lopen naar 2,4 % van het BNP. Met het extra geld wil de regering een basisinkomen voor iedereen garanderen en een fonds oprichten van 1,5 miljard voor de slachtoffers van de bankencrisis. Hoewel deze maatregelen wellicht in eerste instantie sociaal overkomen, lieten de gevolgen van deze actie niet lang op zich laten wachten. Zo zakte de euro ten opzichte van de dollar, maar belangrijker was dat de tien-jaars rente meteen opliep naar 3,25 %, om afgelopen maandag de 3,28 te raken. Feitelijk nog een belachelijk lage rente gezien de staat van de Italiaanse economie en haar 2.400 miljard euro aan schulden, maar juist vanwege die zelfde schuldenlast doet een in principe geringe renteverhoging enorm veel pijn.  En omdat de Italiaanse banken, naast de €500 miljard aan leningen van de ECB via Target2, ook veel Italiaanse staatsleningen onder hun hoede hebben komt ook die sector steeds verder onder druk te staan. Zo werd de handel in een aantal banken gestopt vanwege een duikeling van hun aandelen van meer dan 5 %. Komt nog bij dat het land met een staatsschuld van 133 % van het BNP na Griekenland de hoogste Europese schuldratio heeft, en je hebt een explosieve situatie.

De voorzitter van het Europees parlement, de eveneens Italiaanse  Antonio Tajani, verklaarde hierop dat de maatregelen niet in het belang waren van de Italiaanse bevolking, spaarders zouden raken en de werkgelegenheid zou schaden. Dat deze man hiermee blijk geeft een forse hoeveelheid burro op zijn hoofd te hebben, omdat alle Italiaanse problemen op dit gebied ontstonden tijdens het bewind van de oude politieke partijen; een kniesoor die daar op let. En dat de ECB al tijden een fors deel van de staatschulden van Italië opkoopt is ook geen liefdadigheid, omdat een kaartenhuis nou eenmaal geen onderdelen kan missen.

In de schaduw

Overigens staat het land niet alleen hoog op de lijst van staatsschulden; ook wat betreft zijn schaduweconomie staat dit land zijn mannetje. Deze economische activiteit waarover geen belasting wordt betaalt ( het zgn. zwart werken) wordt geschat op 19,8 % van het BNP, niet geheel toevalligerwijs weer net onder Griekenland. Aardig detail hierbij is dat zo’n 60 % van de Griekse belastingbetalers achter zijn met hun betalingen, maar nog veelzeggender is dat de belastingdienst dit jaar in totaal 182 miljard euro tegoed heeft van de Griekse bevolking. Bij een BNP van 185 miljard geen gering bedrag, ware het niet dat zo’n 80 miljard hiervan bestaat uit rente en boetes op grond van verlate betalingen, onder andere van bedrijven die al tientallen jaren niet meer actief zijn.

Hoewel deze cijfers schattingen van de omvang van de zwarte markt, is wel duidelijk dat de schaduweconomie fors groeit. Dat dit een teken is van een richting faillissement koersend systeem liet een land als Georgië zien, wat eind negentiger jaren als onderdeel van de Sovjet Unie een schaduweconomie had van naar schatting 64 %.

Dat Italië geen geïsoleerd land is, blijkt onder andere uit het feit dat Franse banken voor 319 miljard dollar aan Italiaanse schulden bezitten. Hoe lang Europa dan ook in zijn huidige vorm nog blijft voortbestaan is onzeker, temeer er op steeds meer vlakken scheuren beginnen te komen in het vanuit Brussel gedicteerde plaatje. Tegelijk met het door de ECB afgebouwde steunprogramma zullen, zoals nu in Italië, politieke aardverschuivingen voorkomen welke op economisch en politiek gebied een crisis zullen veroorzaken, uiteindelijk gevolgd door het uiteen vallen van de Europese unie.

Les uit het verleden

Van belang hierbij is wat aan het eind van de Weimar republiek gebeurde, waar in de laatste fase van de hyperinflatie, bij de reset, de leningen aan de banken werden omgezet in grammen goud. Hiermee werd veel vastgoed bezit van de banken, omdat het goudbezit onder de bevolking zeer beperkt was. Deze overdracht van eigendom gold overigens naast privé bezit ook voor veel bedrijven. Hetzelfde fenomeen is goed denkbaar in onze huidige situatie, waar òf op grond van een snel oplopende inflatie òf op grond van een plotselinge reset van het schuldoverladen systeem dezelfde schulden weer worden omgezet in grammen goud, waarmee de banken gered worden en de burgers met lege handen blijven staan.

Dat een systeemverandering in de lucht zit moge ook blijken uit het gedrag van de hedgefondsen in de goudmarkt, welke jaren lang de goudprijs hebben onderdrukt maar sinds een aantal weken een tegengestelde positie hebben ingenomen. Hiermee worden voor de particuliere goud ( en zilver ) bezitter de voormalige vijanden welke verhinderden dat de goudprijs steeg, nu de vrienden welke het mogelijk hebben gemaakt dat u het edelmetaal goedkoop hebt kunnen inslaan.

De huidige historisch lage goud- en zilverprijzen zullen hierbij stijgen naar hysterische hoogten, omdat bij het wegvallen van de koopkracht van het ongedekte geld een ongekende geldstroom op gang komt richting zekerheid, in de vorm van de eerder genoemde edelmetalen.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.