NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Vertrouwen komt te voet

08 mei 2018

 

Ik was van plan deze week verslag te doen van de aandelenbeurzen, welke vanaf eind januari over hun hoogtepunt heen lijken en daarna lagere toppen vormen, wat veelal een voorbode is voor verdere dalingen….

 


… om daarna over te gaan op een langjarige index, die aangeeft dat vanaf 2009 zich wel vaker een periode heeft voorgedaan waarin de opwaartse trend tijdelijk werd afgebroken, om daarna weer rustig de beweging omhoog te hervatten. Dat de daling nu samengaat met centrale banken die zich qua ondersteuningsprogramma’s terugtrekken door de geldkraan dicht te draaien en zelfs wat spulletjes te koop aan bieden, wat het gebeuren nu wat spannender maakt…..


…. dat dit jaar daarmee een echte test wordt of het zogenaamde economische herstel wereldwijd wel stand houdt, of aandelenmarkten en onroerend goed op recordhoogten blijven en de rente op staatsleningen op zeer lage niveau’s. Hoe op alle drie hiervoor genoemde gebieden zich een trend-omkeer lijkt te ontwikkelen, met lagere aandelenindexen, dalende vastgoedprijzen en een oplopende rente.
….en sprekend over een oplopende rente; hoe de huidige tien-jaars rente in de VS een trendbreuk lijkt te vormen in het schuldoverladen systeem, wat voor de gehele wereldeconomie alle alarmbellen zou moeten laten rinkelen…

…en de indrukwekkende balans van de ECB, wat enorme hoeveelheden geld in het banksysteem heeft gepompt om de boel maar draaiende te houden en stoer aangeeft hier een eind aan te zullen maken …


.. en hoe de Bank of America een rapport uitbracht, waarin het sprak over quantative failure in plaats van quantative easing, hiermee aangevend dat het effect van het geld bijpompen een tegengesteld effect in Europa begint te krijgen. Zichtbaar wordend in onderstaande grafiek, waarin de blauwe blokken de miljarden euro’s aangeven welke in het banksysteem zijn gepompt, en de gele blokken de High Yield spread, als maat voor het effect wat voornoemde geldcreatie op de aantrekkingskracht van obligaties heeft.

…..Ik was van plan stil te staan bij de oplopende spanningen tussen China en de VS, waar Trump zijn eis richting China om het handelstekort tussen beide landen vanaf 2020 met $100 miljard verminderd te willen zien verhoogt heeft naar $200 miljard , om zo het huidige verschil van $337 miljard in het handelsverkeer in goederen en diensten tussen beide landen deels op te heffen….

Al deze spanningen en ontwikkelingen op politiek en economisch gebied vallen echter in het niet bij het fantastische nieuws waar het NOS journaal afgelopen zaterdag, van oudsher een bron van onbevooroordeeld en neutraal nieuws, verslag van deed. De altijd goedlachse nieuwslezeres vertelde namelijk dat alle Griekse banken de laatste stresstest van de ECB glansrijk hebben doorstaan , daarmee de weg vrijmakend voor een komende donatie van €20 miljard aan ECB gelden. Hebben maatregelen als kapitaal controles misschien toch geholpen, en blijkt mijn sceptische houding tegenover de ECB in deze geheel onterecht? Zou het dan toch nog goedkomen met de Europese en wereldeconomie, en alle hiervoor beschreven ontwikkelingen een vorm van zwartkijkerij en onkunde mijnerzijds?
Ik boog mijn hoofd ten teken dat ik was verslagen door de blijkbaar superieure acties van de ECB, die in staat bleek zelfs de Griekse banken weer op het juiste spoor te krijgen. En terwijl ik in gedachten mijn ontslagbrief voor AmsterdamGold al aan het typen was, en een spijtbetuiging aan alle eigenaren van edelmetaal die mogelijk door mijn schrijfsels aankopen hadden gedaan, viel mijn oog op een artikel met de volledige inhoud van de ECB actie. ….. Maar dat is merkwaardig! …….Bij de stress test door de ECB van het Griekse banksysteem ging men in 2015 nog uit van een economische achteruitgang van 6,8 % in één jaar, maar gaat men nu uit van een daling van het BNP van slechts 2,1 %! En dat in een tijdsbestek waarin de ECB enorme hoeveelheden geld heeft opgehoest om ondermeer de Griekse schuldeisers ( banken) in staat te stellen hun geld met rente terug te krijgen.
Verder bleek er in de test geen limiet te zijn vastgesteld waarin van slagen of falen sprake zou kunnen zijn, en eventuele kapitaalstekorten aangevuld zouden worden door de ECB. Kortom, de uitslag stond van te voren al vast dat iedere bank de test zou doorstaan. Om nu van een stress test te spreken is wel een heel ruime opvatting van het begrip ‘stress’, te vergelijken met een koel blikje bier wat zich op een hete dag in de koelkast heeft verstopt achter de cola.
De kapitaalstekorten bleken zelfs bij de 2,1 % daling voor de vier grootste banken €15,5 miljard te bedragen, en werd duidelijk dat bij een test met de uitgangspunten van 2015 drie van de vier banken onderuit zouden gaan; Pireus, de Nationale Bank van Griekenland en de Eurobank. En als klap op de vuurpijl blijkt tenslotte dat de gemiddelde Griekse bank nog steeds tussen de 44 en 56 % aan leningen en schulden ‘bezit’met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen met een hoge kans dat het nooit wordt terugbetaald. Een even hoog percentage als vlak voor de uitbraak van de Griekse crisis.
Kortom, de ontslagbrief heb ik verscheurd, en naar het NOS journaal kijk ik niet meer. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud