NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Over vertrouwen en donkere wolken

23 jan 2018

 

Een onderzoek van Pew research center wijst uit dat Nederland koploper is wat betreft het geloof wat de bevolking in de mainstream pers heeft.  82 % van de ondervraagden geeft dit immers aan, overigens in schril contrast met de 22 % van de Grieken die geloof hechten aan de informatie die de media aldaar over de bevolking uitstrooit.

Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met de economische situatie zoals de bevolking die ervaart; waarom zou je immers gaan twijfelen aan het informatiesysteem als je welvaart ogenschijnlijk op peil blijft en de toenemende schulden door de zeer lage rente niet echt zeer gaan doen? En misschien is het ook wel zo dat het beeld wat wij Nederlanders over onszelf hebben als een onafhankelijk denkend volkje misschien wel niet helemaal klopt. Overigens leert de Griekse situatie ons ook dat wanneer het vertrouwen keldert ten gevolge van een snel verslechterende persoonlijke financiële situatie; tegelijkertijd de middelen gaan ontbreken om je in te dekken door bijvoorbeeld de aankoop van goud en zilver. Hiermee het basiskenmerk van de verzekering maar weer eens aangevend, namelijk het doen van een uitgave in tijden dat het onheil nog niet in geschiedt. Voor een overzicht van verschillende landen; klik hier .

Afgelopen week zakte zilver terug naar een niveau rond de $17, terwijl de goudprijs bleef steken bij $1335. Mogelijk is dit een voorbode van een komende aanval op de goud- en zilverprijs. Het COT rapport, de Commitment of Traders, wat een overzicht geeft van de drie belangrijkste spelers in de futuresmarkt, geeft namelijk aan dat de commerciële partij ( de banken) wederom een forse shortpositie heeft ingenomen  terwijl de speculanten evenzeer grote longposities bezitten. Het verleden leert dat deze situatie gepaard gaat met een aanval op de goud- en zilverprijs. Wellicht dus dat ons dit binnenkort weer te wachten staat, maar misschien zal dit één van de laatste keren zijn dat dit verschijnsel zich gaat voordoen, aangezien er tekenen zijn dat steeds meer spelers op deze markt die een longpositie hebben per se in fysiek goud en zilver uitgeleverd willen worden. Dit zou betekenen dat de banken dan gedwongen worden om zeer grote hoeveelheden edelmetaal aan te kopen om hun shortpositie op te heffen. Dit vindt dan plaats in een markt gekarakteriseerd door snel stijgende prijzen, wat het prijsverhogend effect alleen maar zal doen versterken.

 

Stijgende rente maar dalende dollar

De 10 jaars rente in de VS ( en de rest van de Westerse wereld) is van een piek van bijna 15 % in 1981 met horten en stoten steeds verder gezakt, maar sinds pakweg een jaar is de Fed bezig deze stapsgewijs te verhogen. Normaal gesproken betekent dit dat hierdoor de Amerikaanse dollar aantrekkelijker wordt en mee zou moeten stijgen. Het tegenovergestelde is echter gaande, waarschijnlijk veroorzaakt doordat de Chinese overheid  Amerikaanse staatsleningen heeft verkocht, en de hiervoor ontvangen dollars vervolgens op de valutamarkt heeft gedumpt waardoor de dollar in waarde is gezakt. Overigens lijkt wereldwijd een tendens van stijgende rentes zichtbaar, een voorbode van een (hyper) inflatoire toekomst?

Lenen, en niet sparen

Het gebruik van creditcards door Amerikaanse consumenten vertoont al jaren een opgaande lijn, maar lijkt recent een versnelling te hebben ondergaan:

…. terwijl tegelijkertijd de spaarzin steeds verder afkalft.

Mede door de hierdoor ontstane groeiende afhankelijkheid van schuldeisers en de steeds verder gaande ontwikkeling van een schuld-gedreven economie heeft Dagong Global Credit Rating Co, een van China’s grootste rating-bureaus, doen besluiten de kredietwaardigheid van de VS te verlagen van de A- status naar een BBB+ status. Bovendien verwacht het bureau deze waardering in de toekomst verder te moeten verlagen.

Deze formele afkalving van de Amerikaanse kredietwaardigheid en in het verlengde hiervan de status van de Amerikaanse dollar valt samen met de beslissing van de Duitse centrale bank om de Chinese Yuan in haar portefeuille op te nemen. Deze stap ligt in het verlengde van de vorig jaar genomen beslissing van de ECB om €500 miljoen te investeren in de Chinese munt.

 

Record handelstekort VS

Maar het is niet alleen het gedrag van de consumenten wat de kredietwaardigheid heeft doen verminderen. Wat dacht u van het maandelijkse Amerikaanse handelstekort, wat ondanks de forse waardedaling van de dollar een recordhoogte bereikte van meer dan $50 miljard dollar. Hoewel de exporten stegen met 2,3 % naar $200,2 miljard, stegen de importen met 2,5 % naar $250,7 miljard. Dit grootste handelstekort sinds januari 2012 ( niet in de grafiek zichtbaar) zou echter zonder de export van de Amerikaanse olie echter het grootste handelstekort betekenen in de hele Amerikaanse geschiedenis.

En wat te denken van deze situatie wanneer de oliecontracten in de loop der tijd allemaal in China’s goudgedekte yuan gaan worden verhandeld? Wie heeft dan nog de dollar nodig om goederen aan te schaffen?

Eenzelfde redenering kan overigens worden losgelaten op de euro, welke weliswaar nu in waardering stijgt ten opzichte van de dollar, maar in wezen door dezelfde blauwe ogen van de bankier worden gedekt als de Amerikaanse dollar..

 

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.