NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Strijd

31 okt 2018

Zonder tot wapengekletter te komen op het grondgebied van de economische machtsblokken zelf, woedt de strijd om de macht op vele andere vlakken. Met het afbrokkelen van de Amerikaanse monetaire en militaire superioriteit, in een tijdsgewricht waarin de schulden onbeheersbaar worden zet de oude macht alles op alles om deze macht te behouden terwijl de nieuwe aan de poorten staat te rammelen.

Interne strijd.

Dit verschijnsel doet zich voor tussen landen, maar ook binnen de oude machtsblokken zelf woedt veelal een heftige strijd. Zo worden in de VS in het teken van de tussentijdse verkiezingen van 6 november bompakketjes verstuurd naar politieke tegenstanders van Trump, waarbij men er echter wel voor heeft gewaakt dat deze niet konden ontploffen. Dat vervolgens een man is opgepakt met pro-Trump stickers in zijn auto maakt het plaatje mooi compleet. In het zelfde teken vindt ook de mars vanuit het zuiden naar de Mexicaans-Amerikaanse grens plaats, met de bedoeling van democratische zijde zo de onmenselijkheid van Trump aan te tonen op het gebied van de vluchtelingenproblematiek. Dat de demonstranten betaalt worden voor hun activiteten en soms ook geen idee hebben waarvoor men actief is komt in de Westerse pers echter niet naar voren.

Een zelfde strijd is ook zichtbaar binnen Europa, waar de Italiaanse ongehoorzaamheid jegens het Europese beleid breed wordt uitgemeten in de pers. Een pers overigens, die net als in de VS vrijwel volkomen in handen is van de heersende orde, en haar onafhankelijkheid al geruime tijd heeft verloren. Maar niet alleen in Italië, in vrijwel elk Europees land is een politieke verschuiving gaande weg van de oude partijen, de deconfiture van Frau Merkel als laatste bewijs. Deze afbraak van de zittende macht is in tegenstelling tot de uitdagers uit het Oosten, waar zowel Putin als China’s president stevig in het zadel zitten.

Globale strijd

En wat dacht u van Saoedie Arabie, waar de moord op Khashoggi een zet lijkt te zijn om de huidige Saoedische machthebber pootje te lichten die speelt met het idee om olie aan China te verkopen tegen de Chinese munt, hiermee de dollar passerend? En de zogenaamde Europese verontwaardiging over de moord, er echter wel voor wakend hun wapenverkopen aan Saoedie Arabie niet in gevaar te laten komen? Voor meer info, lees wat Paul Graig Roberts, oud minister onder Reagan, hierover schreef.

 

 

China’s aandeel

En waar  tussen de oude en nieuwe macht strijd heerst, is de opkomende macht bezig banden te versterken. Zo gaan China en Japan een overeenkomst aan ten behoeve van hun onderlinge handel, waarbij een bedrag van 200 miljard yuan ofwel 3.400 miljard yen ingezet wordt door de centrale banken van beide landen. Het belang hiervan is dat hiermee de  dollar wordt gepasseerd, een volgende speldenprik tegen de Amerikaanse overheersing in het internationale betalingsverkeer. Bovenvermeld verdrag staat in directe relatie met de Chinees-Japanse overeenkomst wat betreft de levering door China van zeldzame metalen aan Japan. China heeft in deze markt op het gebied van de aanvoer een groot deel in handen gekregen door naast de eigen binnenlandse productie ook de Afrikaanse markt binnen te halen. Dit deed zij door ruimhartig geld te lenen aan de machthebbers aldaar, welke het vervolgens niet konden terugbetalen waarop China als compensatie de mijnproductie in handen kreeg. Dit geheel volgens Amerikaanse traditie zoals beschreven in The Economic Hitman van John Perkins.

Levert China aan Japan nog wel deze metalen, heeft het vorige week aangegeven te stoppen met de export hiervan. Een uiterst ingrijpend besluit, aangezien voor zowel de informatietechnologie als op militair gebied  de beschikbaarheid van deze metalen onmisbaar is. En als dit nog niet verontrustend genoeg is, hebben zowel Rusland als China afgelopen weekend verklaard zich voor te bereiden op oorlog! Hoewel elk weldenkend mens mag hopen dat het nooit zover komt, zijn de voorlopers in de vorm van een handelsoorlog en een valuta-oorlog al in volle gang, resulterend in een stilvallen van de economie.

 

Effect op markten

Is het dan ook een wonder dat de zgn. smart money index, een indicator op grond van technische analyse van het sentiment onder beleggers, aan een daling bezig is welke na het uitkomen van bovenstaande grafiek al is doorgezakt naar 1350. Hiermee verder dalend als ten tijde van de uitbraak van eerdere crises. Strijdgewoel is de laatste weken ook zichtbaar in de markten. Zo werd afgelopen week duidelijk dat nog nauwelijks vanuit buiten de VS wordt geboden op de verkoop van Amerikaans schuldpapier, in tegenstelling tot ‘normale’tijden. En wat dacht u van Europa, welke ondanks Amerikaanse druk toch een overeenkomst is aangegaan met Rusland?

En dit alles in een periode waarin de Europese banken 1/3-de van hun marktwaarde hebben verloren sinds hun top in eind januari, de wereldwijde aandelenindex MSCI eind vorige week al 19,6% van zijn waarde kwijt was en het aandeel van de dollar in de wereldwijde reserves geslonken is naar een 5-jaars dieptepunt van 62,5 %.  Kortom, strijd woedt op alle fronten, en zal het leven van de burgers wereldwijd aanzienlijk gaan beïnvloeden.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.