NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Van spaargeld naar baar geld

22 nov 2017

 

 

Van spaargeld naar baar geld

Het belang om een deel van uw vermogen in goud en zilver te beleggen is alleen maar groter geworden nadat een rapport wat begin november door de ECB is uitgebracht het voorstel doet de bescherming van spaargelden op te heffen. Dit betekent dat de maximaal €100.000 aan spaargelden die nu nog beschermd zijn bij een bail-in verloren kunnen gaan. Mocht de bank voor het definitieve faillissement op slot gaan en u niet meer aan uw geld kunt komen dan echter geen nood: die aardige meneren van de ECB stellen in het rapport ook voor dat u vijf dagen nadat u daartoe een verzoek heeft gedaan over voldoende geld zult kunnen beschikken om in uw primaire levensbehoeften te kunnen voldoen!

Voor de goede orde;  een bail-in betekent dat de investeerders in grote banken als eerste de klos zijn wanneer de bank in problemen komt. Dit in tegenstelling tot de bail-out die voorheen gebruikt werd om banken te redden, waarbij publiek geld werd aangewend. Hoe dan ook, u bent als spaarder waarschijnlijk binnenkort het haasje als uw bank ten onder gaat, en mag u afwachten of u iets terug krijgt van uw spaargeld. Voor het volledige rapport klik hier

 

Het geeft trouwens te denken dat men juist nu met dit rapport komt; officieel omdat het met het bankwezen beter zou gaan, maar wie kennis heeft van de steeds maar groter wordende onbalans in het banksysteem weet wel beter. Daar komt bij dat de kans aanwezig is dat wanneer de tegoeden bij ene bank worden bevroren, er een run ontstaat op de andere banken waarmee het hele systeem op slot zal gaan. Het kan mijn inziens dan ook geen kwaad om voor een aantal weken cashgeld in huis te hebben, in niet al te grote coupures.  Daarnaast kan het ook zinvol zijn een voorraadje levensmiddelen aan te houden; goed houdbare producten die u toch al regelmatig gebruikt. Dit alles onder het adagium ‘beter mee verlegen dan om verlegen’.

Goud geld verdiend in farmacie

Dat tegenwoordig steeds meer in het teken lijkt te staan van de belangen van vooral de grootste bedrijven, blijkt ook uit het bericht dat de Amerikaanse Heart Association en het Amerikaanse College voor Cardiologie besloten hebben de definitie van ‘hoge bloeddruk’ te verlagen van 140/90 naar 130/80 ( voor een gezonde volwassene is 120/80 de norm). Dit betekent dat zo’n 30 miljoen Amerikanen nu ook in aanmerking komen voor de producten van grote farmaciebedrijven als Merck, Pfizer en Novartis. Met dit besluit lijden nu naar verluidt de helft van de volwassen Amerikanen aan hoge bloeddruk. Hoewel het beleid rond bloeddruknormering uiteraard niets met beleggen in goud en zilver te maken heeft, is het mijn inziens wel een bevestiging dat het belang van het individu ondergeschikt wordt gemaakt aan die van de ( in dit geval farmaceutische)  grootmacht; een zelfde proces als zichtbaar in het monetaire beleid met in het verlengde daarvan in de prijsvorming van goud en zilver.

 

Voorraden goud en zilver

Is in het vorig artikel de mijnproductie van goud en zilver besproken, komen nu de bovengrondse voorraden aan de beurt.

Aangezien goud nauwelijks wordt verbruikt, neemt de hoeveelheid goud jaarlijks met een kleine 2 % toe, ofwel zo’n 3100 ton. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een totale hoeveelheid goud op de wereld van 170,000 tot 180.000 ton, wat te vertalen is in een kubus met zijden van 21 meter. Naar schatting bevindt zo’n 25 % van dat goud zich in de kluizen van de centrale banken, waarbij zoals bekend het laatste decennium veel richting China en Rusland is verhuisd. Het meeste goud bevindt zich in handen van beleggers en spaarders, zoals in trouwringen of als veilig middel om de koopkracht te bewaren.

 

Neemt de hoeveelheid bovengronds goud dus elk jaar toe, kan dit niet gezegd worden van zilver. Zilver wordt in toenemende mate verbruikt in allerlei toepassingen, waarbij met name de toepassing in zonnecollectoren de laatste jaren sterk in de aandacht staat. Schattingen van de hoeveelheid bovengronds zilver varieren van ½ tot 1 miljard ounce, maar niemand die het zeker weet. Uitgaande van een zilverprijs van $17 is de 1 miljard ounce te vertalen in 17 miljard dollar. Zetten we dit af tegen de bovengrondse goudwaarde van 2400 miljard en de 1.000.000 miljard dollar aan derivaten, is dit een lachwekkend laag bedrag.

Vergelijken we tenslotte de hoeveelheid bovengronds goud ten opzichte van dat van zilver,  blijkt dat zes keer meer goud bovengronds aanwezig is dan zilver! Hoewel de jaarlijkse mijnproductie van zilver negen keer zo groot is dan die van goud, wijst dit eens te meer op de absurde lage prijs van zilver, zelfs ten opzichte van het ook in prijs onderdrukte goud.

Hoe dan ook, allerlei signalen op meerdere gebieden wijzen op het feit dat we de eindfase van ons huidig ongedekte geldsysteem bereikt hebben. Centrale banken en sommige bedrijfssectoren dienen daarbij vooral het eigen belang, wat indruist tegen uw belang als burger. Mijn devies? Van spaargeld naar baar geld, in de vorm van goud en zilver.

 

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.