NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Schuld en boete

01 mei 2018

 

Terwijl de 10 jaars rente in de VS nog steeds met de 3 % speelt, is het goed om te beseffen dat de rente de achilleshiel is van het hele financiële systeem ter wereld. Veel van de uitstaande  leningen zijn namelijk rente-afhankelijk, en dan heb je het in de VS alleen al over 22.410 miljard dollar. Voeg je daar de overheidsschulden bij toe van 21.000 miljard heb je het over een serieuze uitdaging in alleen het betalen van de rente, nog los van eventuele aflossing. De verdubbeling van de tien-jaars rente tot 3 % en de verdriedubbeling van rente met een looptijd van twee jaar naar 2,5 % belooft in die zin weinig goeds.

 

Maar niet alleen de VS loopt gevaar; wereldwijd is de schuld 237.000 miljard; drie keer het BNP van alle landen bij elkaar opgeteld. Sinds 2008 is deze schuld 70 % gestegen, en stond toen nog op twee keer het BNP. En bedenk, dat 2 % rente over 237.000 miljard een 474 miljard aan rente betekent, een 3 % rente 700 miljard en 4 % betekent bijna 1000 miljard. En dat bij een wereldwijd BNP van 8000 miljard dollar! Hogere rentebetalingen vreten bovendien aan de winsten en beurskoersen van bedrijven, wat uitloopt op een zichzelf versterkend proces.

Nu is echter niet elke lening even gevoelig voor de rente. Zo zijn zgn. samengestelde leningen, bestaande uit verschillende uitlenende partijen aan één enkele lenende partij, voor 97 % gekoppeld aan de LIBOR, alleen al in de VS goed voor 3400 miljard dollar. Leningen aan bedrijven zijn, zoals u in onderstaand overzicht kunt zien, voor 40 % gekoppeld aan de rente. Al met al is zo’n 7500 miljard dollar aan Amerikaanse schulden erg kwetsbaar voor rentestijgingen, wat inhoudt dat een rentestijging van 0,3 % ruim 22 miljard dollar aan rentekosten met zich mee brengt. Voor particulieren, maar ook bedrijven een aanzienlijke som geld, wat zich op den duur zal gaan vertalen naar de aandelenbeurzen

 

Critici zullen zeggen dat de rente nog lang niet zo hoog staat als vorige keren dat de rentestand leidde tot een beurscrash. Wat men daar echter bij vergeet is dat de huidige schulden zoveel groter zijn dan vroeger, wat inhoudt dat nu zelfs een in verhouding kleine rentestijging de boel kan doen laten ploffen. Daar komt bij dat schulden die geherfinancierd moeten worden omdat de contractperiode afloopt nu te maken krijgen met een aanzienlijk hogere rente.

Dit alles zal tot gevolg hebben dat weinig tot geen nieuwe schulden zullen worden aangegaan, wat juist de eerste levensbehoefte is van het pyramidespel waar ons geldsysteem op gebaseerd is.

En wat te denken van de derivaten, in het voorgaande overzicht nog niet meegenomen. Neem alleen al Deutsche Bank, welke een derivatenpositie heeft van 50.000 miljard dollar. De contracten van de afgelopen jaren zijn opgesteld in een periode van lagere rente, wat nu de rente oploopt enorme gevolgen kan hebben. Een margin call van 500 miljard dollar is hierbij goed voorstelbaar, en u mag raden wie dat gaat betalen. ( hint: in ieder geval niet de bank zelf; deze kan naar schatting  hoogstens 50 miljard ophoesten). En om het plaatje te vervolmaken; de wereldwijde derivatenpositie bedraagt 1.400.000 miljard dollar. Hoewel in theorie deze producten risicoloos zijn, hoeft er gezien de enormiteit van de posities maar iets mis te gaan en je hebt de poppen aan het dansen. Over hetzelfde Deutsche bank, welke overweegt zijn investeringstak af te stoten, is een alleraardigst artikel verschenen in de Engelse Express.

Hoe dit alles afloopt op korte termijn is moeilijk te voorspellen. Zo is nu de Amerikaanse dollar bezig met een (korte ) periode van opleving, veroorzaakt door een wereldwijd tekort aan dollars. Dit laatste wordt veroorzaakt door de hogere rente en de verkoop van staatsleningen door de FED, in een markt die überhaupt minder liquide is dan pakweg een half jaar geleden. Het is zelfs mogelijk dat, op grond van een komende implosie van schulden, korte tijd een fors hogere dollarkoers gaat voorkomen. Mocht dit plaats vinden zal dit echter van korte duur zijn, aangezien de dollar en de andere ongedekte munten immers allemaal gebaseerd zijn op de blauwe ogen van de centrale bankiers, ofwel gedekt zijn door niets. Het meest waarschijnlijk acht ik dat op de inzakkende economie gereageerd zal worden door het verlagen van de rente en het bijdrukken van geld, zoals dat in het verleden ook steeds heeft plaats gevonden.

Hoe dan ook, welke weg dan ook gekozen of belopen zal worden, uiteindelijk zal het huidige geldsysteem begraven worden onder zijn niet op te brengen schulden, met boete en straf voor haar gebruikers tot gevolg. En in de tussentijd holt de meute achter bedrijven als Amazon aan, welke afgelopen vrijdag nabeurs bekend maakte dat afgelopen jaar de free cash flow daalde van 9 naar 5,3 miljard dollar. Een mededeling welke het bedrijf 50 miljard in waarde deed stijgen. Hiermee steeg de totale waarde van het bedrijf op jaarbasis van 425 naar 780 miljard, uitkomend op een onvoorstelbare 146 keer de free cash flow. Een waarde, om David Stockman te citeren, wat zelfs voor een bedrijf wat water uit de bron van de eeuwigdurende jeugd verkoopt niet te rechtvaardigen is.

Mooier had ik het zelf niet kunnen zeggen.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud