NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Sambal bij?

16 jul 2018

Van de Chinese wijsgeer Sun Tzu is de uitspraak dat elke veldslag gewonnen wordt voordat deze uitgevochten wordt. Met deze kennis in het achterhoofd krijgt het gegeven betekenis dat de Chinese economie de afgelopen tien jaar een verandering heeft ondergaan van export-gedreven naar de huidige stand van zaken waarin de Chinese binnenlandse vraag naar eigen producten nu nagenoeg de meerderheid vormt. Met deze vergrote nadruk op de eigen economie is China minder afhankelijk geworden van het wel en wee in de VS. Daarnaast is het land minder kwetsbaar geworden doordat de Chinese staatsschuld fors is vergroot, volgens sommige schattingen wel naar 250 % van het BNP. Hoewel op het eerste gezicht China hiermee dezelfde uitzichtloze weg bewandelt als het Westen, is het grote voordeel hiervan dat het land zich hiermee heeft kunnen aansluiten bij het IMF en haar munt de Yuan in toenemende mate in de wereld gebruikt gaat worden. Als onderdeel van de door het IMF gebruikte SDR’s ( Special Drawing Rights) verzekert China zich van een stoel op de eerste rij als op het wereldtoneel de Amerikaanse dollar ten onder gaat terwijl China haar Amerikaanse staatsleningen voorzichtig aan dumpt op de markt, om zo een maximale opbrengst te krijgen. Zo laat men de dollar aan zijn eigen zwakte ten onder gaan, en komt China met haar eigen munt boven drijven. Dat de yuan bovendien goud- gedekt wordt/ zal worden, zal de definitieve zege van het Oosten bezegelen.

China’s rol in goud

Een interessant fenomeen doet zich voor als de goudprijs (in dollars) gerelateerd wordt aan de verhouding tussen de Chinese Yuan en de Amerikaanse dollar. Hieronder ziet u als blauwe lijn de goudprijs, en als zwarte lijn de verhouding van de valuta, waarin een duidelijk verband zichtbaar wordt tussen de (relatieve) waarde van de Chinese munt en de goudprijs.

Dit zou impliceren dat de goudprijs ( deels) bepaald wordt door China, en niet door de Westerse grootbanken zoals algemeen wordt aangenomen. Het belang dat China heeft in een voor haar stabiele lage goudprijs is dat men hiermee zowel voor deze lage prijs goud kan blijven aankopen en dat tevens de waarde van de bestaande Chinese goudvoorraad stabiel is.

China heeft dus geen haast met de ondergang van de Westerse monetaire overheersing, zolang het ondertussen goud kan aankopen en zelf delven. Des te meer goud, des te sterker straks het overwicht en des te zwakker het Westen vanwege de oplopende ongedekte schulden. Ondertussen moet het daarom zorgen dat de huidige situatie zo lang mogelijk in stand blijft. Het misschien wel belangrijkste gegeven hierin is het evenwicht met de VS op het gebied van de handel en militair. Op dit laatste gebied is China de achterstand snel aan het inhalen, al is het lastig in te schatten hoe de precieze verhoudingen zijn. Waarschijnlijk zal dit uiteindelijk niet beslissend zijn, aangezien China de VS aan zichzelf ( haar schulden ) ten onder laat gaan en de strijd niet militair maar economisch gestreden wordt.

Een van de zaken die in de tussentijd van belang zijn is het handelsverkeer tussen beide landen. Ondanks de inspanningen van Trump om het Chinese handelsoverschot ten opzichte van de VS te verkleinen is deze afgelopen maand op een recordhoogte geëindigd.

Uitdagingen

Toch kampt ook China zelf met de nodige uitdagingen. Zo is de hoeveelheid door China uitgegeven krediet aan het dalen. Hiervan blijven de nieuwe leningen nog wel op peil, maar wordt dit jaar de hoeveelheid geld geleend in de meer riskante sector (van het financieren buiten de balans om) een niet eerder geziene daling zichtbaar.

Het is dit gegeven, samen met de al jaren dalende M2 (= hoeveelheid geld + kortlopende deposito’s), wat aangeeft dat de Chinese kredietcreatie haperingen begint te vertonen. En laat het nu juist deze geldcreatie, te samen met de wereldwijde bijdrukken door de centrale banken zijn die ons schuldoverladen financieel systeem in de lucht houden. Des te opmerkelijker is daarom dat ondanks dit gegeven afgelopen week de S&P 500 op een recordstand boven de 2800 punten sloot.
Daarnaast zal bij verdere Amerikaanse renteverhogingen de Chinese yuan relatief verder in waarde dalen, wat op een bepaald moment tot een kapitaal vlucht kan leiden uit China. Hoewel China op haar beurt dan de rente ook kan verhogen of een deel van haar reserves op de markt kan gooien om dit proces te stoppen, geeft dit voorbeeld maar aan dat alles met elkaar verbonden is op het wereldtoneel.

Oliedom?
Dat de machtsstrijd tussen de VS en China zich niet alleen afspeelt op het vlak van de valuta en goud, laat ook de beslissing zien van een Chinese olieraffinaderij om geen ruwe olie meer uit de VS in te kopen, maar in plaats daarvan te kiezen voor onder andere Iran. Dit past in het voornemen van de Chinese overheid om de Amerikaanse heffingen op Chinese producten met gelijke munt terug te betalen, en geeft bovendien een voorbeeld aan landen die zich niet niet willen laten leiden door de Amerikaanse handelssancties tegen Iran. Met een dagelijkse omvang van 300.000 vaten olie per dag, wat nu niet meer in dollars wordt afgerekend, schiet Amerika zich in haar eigen voet. Een actie waarbij als u de ogen sluit de Chinees hoort zeggen: sambal bij?

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud