NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Rozengeur en maneschijn

20 feb 2018

 

Kunstmatige vraag naar aandelen

Vorige week bleek uit gegevens van de FED dat deze in de week na de 10 % daling van de Dow Jones in totaal 11 miljard dollar aan hypotheek-producten heeft aangekocht van de banken. Dit betekent sec een kapitaalinjectie van 11 miljard in het banksysteem. Aangezien een bank echter 10 % reserve mag aanhouden bij het creëren van geld, houdt dit in feite een injectie van $110 miljard in, wat zou kunnen worden gebruikt om de aandelenmarkten te ondersteunen.

Dit verklaart deels het snelle herstel in de aandelenmarkten na de forse daling van twee weken terug. Een verschijnsel wat zich overigens in augustus 2015 en januari 2016 op precies dezelfde wijze voordeed, toen de beurzen ook een kortstondige daling meemaakten.

Aan de hand van dit voorbeeld moge duidelijk zijn dat de FED vooral ten doel heeft om de bevolking in de waan te laten dat het met de economie wel goed zit. Bovendien kwam de aankoop van de hypotheek-producten de dames en heren van de FED ook goed uit om zo de druk enigszins van de stijging van de rente af te houden. En ten slotte kun je je afvragen wat er van de toegezegde maandelijkse 30 miljard vermindering van de balans van de FED terecht moet komen, als blijkbaar dit soort tussentijdse noodmaatregelen nodig blijken om het systeem overeind te houden.

Een tweede reden van de (tijdelijke) opgaande beweging is de aankoop van eigen aandelen door de grote beursgenoteerde bedrijven, wat tot nu toe dit jaar een record bedrag heeft bereikt. Enerzijds geholpen door de belastingverlichting van de regering Trump, terwijl tegelijkertijd de daling van de indices een uitgelezen koopmoment hebben gevormd om de aandelen relatief goedkoop in te slaan en zo de bonussen van de directies en bestuursleden verder te verhogen. Het kantoor van Goldman Sachs die de terugkoop van eigen aandelen begeleidt heeft het naar eigen zeggen nog nooit zo druk gehad:

 

Dat de terugkoopprogramma’s overigens zijn gefinancierd door het aangaan van nieuwe schulden door dezelfde bedrijven; een kniesoor die daar op let:

Volgens een rapportage van de S&P is nu zo’n 37 % van de bedrijven zeer afhankelijk van de lage rentestand, en zijn 12 % van de Amerikaanse bedrijven zombies, wat inhoudt dat de inkomsten voor rente en belastingen lager zijn dan de op te hoesten rentelast.

En als laatste, omdat de terugkoopprogramma’s waarschijnlijk geen onmiddellijk effect gehad zullen hebben op de indices is een toverfee ingehuurd om de pre-market daling van 300 punten vorige week om te zetten in een onmiddellijke +300 punten stijging bij de opening van de markt.

 

De stress index

Het Amerikaanse Office of Financial Research geeft een index uit gebaseerd op de stress in de financiële markten van de wereld. Het bestaat uit 33 variabelen uit deze markten zoals de rente, waardering en yield-spread.  Deze index bevindt zich nu op hetzelfde niveau als vlak voor de crisis van 2007-2009. Deze zeer lage notering van de stress index kan alleen daar blijven als niets verandert in de financiële markten, maar wat als de rente blijft doorstijgen, en de grenswaarde van 3 % bereikt wordt ?

 

Gelukkig komt alles goed

Gelukkig komt alles goed. Want terwijl de toezichthouders in de VS voorzichtig zijn in hun commentaar op de crypto-currencies ( waarschijnlijk omdat men er zelf later veel geld aan denkt te verdienen door een officieel goedgekeurde versie op de markt te brengen) is het nieuwe hoofd van de BIS Agustin Carstens aanmerkelijk stelliger.

Hij pleit er immers voor dat de centrale banken, samen met de ministeries van financiën, belastingdiensten en markt-toezichthouders de crypto’s goed in de gaten moeten houden, om zodoende de “echte waarde van het geld” te waarborgen. Altijd goed voor een grapje, deze olijke heer Carstens.

 

Probleem opgelost

Vorige week liet ik u een grafiek zien waarin duidelijk zichtbaar was dat de leningen tussen banken onderling bijna het nulpunt was genaderd; ten teken van een absoluut wanttrouwen van de kredietwaardigheid tussen banken onderling. Als oplossing van dit probleem heeft de FED besloten deze gegevens niet meer te publiceren, en daarmee is het probleem opgelost! Bedenk daarbij dat deze gegevens afkomstig waren van de grootste banken, welke in principe beter in hun slappe was zitten dan alle mindere goden.

 

En tot slot

Voor diegenen die ondanks alles toch nog enig vertrouwen in ons financiële systeem  en de euro en dollar hebben, een aardigheidje wat zich afgelopen maandag voordeed. Terwijl de Amerikaanse markten gesloten waren vanwege Presidents’ day, gingen de equity futures onder een normaal handelsvolume vrolijk van start ( met een aardige daling), tot iemand klaarblijkelijk bedacht dat de markten dicht waren die dag. Dan ga je jezelf toch afvragen hoe de markten functioneren wanneer ze wèl geopend zijn.

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.