NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Rentepauze

06 feb 2019

Sinds het loslaten van de koppeling tussen de dollar en goud in 1971 hebben de centrale banken vorig jaar nog nooit zo veel goud ingekocht. De 651,5 ton goud was tevens de op een na hoogste hoeveelheid ooit gemeten, waar de 4 % stijging van aangekocht goud door particulieren vorig jaar maar magertjes tegen afstak. Op zich geen wonder, aangezien de particulier door de media wordt bezig gehouden met recordstanden van de Amerikaanse aandelenbeurs. Dat de centrale bankiers zich blijkbaar niet laten leiden door de euforie op de door hen zelf opgeklopte beurzen mag dan ook geen verbazing wekken; men weet immers wel beter.

Want hoewel de Dow Jones haar daling vanaf begin december vorig jaar weer vrijwel volledig heeft ingelopen, heeft desondanks de FED vorige week in bedekte termen aangegeven te stoppen met het verhogen van de rente. Hierbij zijn een aantal zaken opmerkelijk. Het eerste is dat volgens de klassieke theorie de beurzen voorop lopen op de economie; dat wil zeggen dat de beurs een half jaartje voorop loopt op hetgeen er zich in de economie gaat afspelen. Dat met de inzakkende economie nu het omgekeerde het geval is bewijst des te meer dat de beurzen kunstmatig, dat wil zeggen via geldinjecties door de Westerse centrale banken, omhoog wordt gedreven. De vraag is echter of dit nog lang vol te houden is, gezien de groeiende lijst van bedrijven met tegenvallende kwartaalresultaten en Westerse landen die te maken krijgen met een inzakkende economie. Geen wonder ook, als men alleen al op Nederlands niveau het theater van de regering aanschouwt, waar gepocht wordt met een belastingverlaging in 2019 welke echter in het niet valt bij de prijsverhogingen op vrijwel alle gebieden. Dat de reguliere media hier zo goed als geen verslag van doen bewijst tevens maar weer eens aan welke kant men staat. In ieder geval niet aan de zijde van de kijker en lezer.

Pauze voorbode
Het tweede opmerkelijke aan de stop van de renteverhogingen laat onderstaande grafiek zijn, welke vanaf 1995 aantoont wat het effect hiervan was op de aandelenbeurzen.


Het blijkt namelijk dat enige tijd na de aankondiging van een rentepauze de beurzen ( de rode lijn) in elkaar zakten, waarna de centrale banken gedwongen werden hun rente drastisch te verlagen teneinde de economische activiteit en de daaraan gekoppelde beurswaarderingen weer op te peppen. De grafiek laat echter tegelijkertijd de grote valkuil zien; vanwege de huidige lage rente kan deze nog maar heel beperkt naar beneden en zal het rentewapen dus ook maar een zeer beperkt effect hebben. Ziehier het resultaat van het beleid van de centrale banken; terwijl men de burger verlekkert met stijgende beursnoteringen wordt de eigen monetaire speelruimte fors beperkt, een recessie of erger tot gevolg hebbend. En dat men dit in de hoge torens wel degelijk zelf in de gaten heeft, bewijst wel de eerder genoemde recordaankopen van goud door de heren centrale bankiers.
Tijdelijke hausse

Het is dan ook geen wonder dat onderzoeksbureau TS Lambord 30 januari op haar website melding maakte dat men verwacht dat de ECB in maart weer goedkope leningen op de markt gaat zetten teneinde de economie te stimuleren. Kortom, het zogenaamde inkrimpen van de uitstaande geldhoeveelheid door de ECB blijkt uit te pakken in een voortgaande verruiming, welke overigens fors versterkt zal gaan worden door een aanstaande koersval van de beurzen. Dit laatste lijkt een zekerheid, als u bedenkt dat de afgelopen beursmaand, de beste sinds 1987, geheel veroorzaakt is door het opheffen van bestaande shortposities. Gedwongen aankopen dus na het ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank op 23 december jl. , waarvan het effect veel groter was dan voortkomend uit de tegenvallende bedrijfsresultaten uit het vierde kwartaal. Het waren overigens dezelfde bedrijfsresultaten welke de rente op de tien-jaars lening flink onder druk zette, omdat de zekerheid van een 2,5 % opbrengst ruimschoots opwoog tegen de onzekerheid van bedrijfsleningen.

En terwijl grote partijen die weten wat speelt hun aandelenposities ook deze maand weer aan het verminderen zijn, is het de argeloze particuliere belegger die straks de rekening voorgeschoteld krijgt.


Een klassiek patroon, waar een piek in particuliere beleggingen steevast gevolgd wordt door een forse koersval. De meest bedreigde diersoort zal echter de pensioengerechtigde zijn, die naast inzakkende aandelen ook te maken zal krijgen met een fors lagere koopkracht vanuit het pensioen.
En als toetje deze week een video van CNBC, waarbij in twee minuten tijd vanuit verschillende perspectieven de goudprijs technisch wordt beoordeeld. Een hoopgevende analyse, ondersteund door alle hiervoor genoemde fundamentele redenen waarom de toekomst voor edelmetalen bijzonder rooskleurig is. Maar de meneer die de analyse verzorgde zal wel niet vaker worden uitgenodigd; zijn boodschap was immers geheel tegen het zere been van onze vrije Westerse leiders.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud