NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Rendement en risico

24 jul 2019

Kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s kennen obligaties ( een lening door overheid of bedrijf) een waardering toe om de betrouwbaarheid dat de obligatie niet in gebreke blijft aan te geven. Zoals u uit de tabel van Wikipedia kunt zien gebruiken de drie grote kredietbeoordelaars een vrijwel identiek systeem om het risico van een lening te waarderen. Een logisch principe hierbij is dat des te slechter de uitgevende partij van de lening beoordeeld word des te meer rente die lening moet opbrengen, om daarmee op te wegen tegen het risico dat de lening niet terug betaald kan worden. De werkelijkheid is echter dat de vergoeding van het gelopen risico steeds verder daalt, getuige onderstaande grafiek waarin de gemiddelde opbrengst van Europese bedrijven met een BBB status wordt weergegeven.

Junk Bonds

Maar het kan nog veel gekker, getuige de zogenaamde Junk Bonds ( vrij vertaald: rotzooi leningen). Dit zijn obligaties met een (zeer) lage creditrating, uitgegeven door bedrijven met een hele beperkte documentatie over hun verliezen of winsten, of door bedrijven met een twijfelwaardige kredietwaardigheid. Een hoge rente zou dus een logisch gevolg zijn voor het grote risico van de geldschieter, maar volgens de Wall Street Journal zijn er nu zelfs Junk Bonds in Europa die een negatief rendement opbrengen; ofwel een negatieve rente geven.  Het is dan ook niet voor niets dat de krant zijn artikel de titel Oxymoron Alert meegeeft; het verbinden van twee tegenovergestelde begrippen, nl hoog risico en negatieve rente.

Het is in deze waanzin dat de pensioenfondsen opereren.  De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalt dan ook fors ( PZW, in 1 kwartaal van 99,2 naar 95,9 %, ABP 95,3 % ), en het wachten is dan ook op de eerste kortingen. En tijdens het wachten hopen op steeds verder oplopende aandelenbeurzen, anders wordt de wachttijd wel erg kort.

Een gouden kans?

Wat nu wèl rendeert zijn de edelmetalen, getuige de opmars van de zilver- en goudprijs. Na goud was het vorige week zilver welke bijna één euro in prijs toenam.  Hoewel zilver hiermee nog geen technische weerstanden heeft doorbroken, is het hoopgevend dat na de eerdere stijging van goud boven het meerjarig weerstandsniveau nu zilver de benen neemt. Toch geldt voor zowel goud als zilver niet dat hiermee het pleit definitief beslecht is, aangezien voor beide edelmetalen geldt dat de shortposities op beiden nog steeds stijgen en nu op recordhoogten staan. Dit houdt in dat de bankiers met hun papieren handel nog steeds gokken op juist een daling van de prijs, een gegeven dat men kan bereiken door bijvoorbeeld de regels wat betreft het bezit van papieren posities plotseling te verscherpen. Het gevolg zal een val van de goud- en zilverprijs zijn, zoals dat in het verleden al eerder is vertoond. Het verschil met een aantal jaren terug is echter dat nu de vraag naar fysiek goud en zilver vanuit landen en marktpartijen aanmerkelijk groter is, wat samen met een aantrekkende vraag ten gevolge van de huidige prijsstijging tot een failure-to-deliver kan leiden. Ofwel, een houder van een papieren goudcontract eist fysieke levering waar niet aan kan worden voldaan, en het hele onderdrukkingssysteem valt uiteen.

 


 

Hypotheken

Verder een waarschuwend woord uit de mond van Jim Sinclair, een kenner van het systeem. Hij voorziet dat hypotheken bij een reset van het monetair systeem worden omgerekend in grammen goud, tegen een goudprijs welke gold bij het aangaan van de hypotheek.  Een schuld van $100.000 uit 2005 zou hierdoor bijvoorbeeld uitkomen op 200 ounce  goud, op grond van een toenmalige goudprijs van $ 500 per ounce. Daarmee aangevend dat het risico-vol is te wachten tot goud bijvoorbeeld  $10.000 waard is, in de verwachting met 10 ounce dan de hypotheek te kunnen aflossen. Of de omzetting van schulden in grammen goud onder boven beschreven condities bewaarheid wordt zal de toekomst uitwijzen, maar het benadrukt het gegeven met zo weinig mogelijk schulden de komende jaren in te gaan, uiteraard indien mogelijk. In het verlengde hiervan raadt hij af om geld te lenen om hiermee goud te kopen. Ook al klinkt bovenbeschreven waarschuwing wellicht overdreven, bedenk hierbij dat de hoge heren achter het huidige systeem als geen ander weten dat dit geldsysteem ten einde loopt en al lang plannen ontwikkeld hebben om zo veel mogelijk uit de bevolking te persen. Een onwetende en verarmde bevolking, gebukt onder gouden schulden; de natte droom van menig psychopaat.

Tot slot

Negatief renderende rotzooi die grif wordt verkocht, hoe is het mogelijk. Een momenteel positief rendement op goud en zilver, met het risico op herhaling van eerdere aanvallen op de prijs. En tot slot een risico op leningen voor het eigen huis. In een Westers geldsysteem wat zijn laatste dagen aanvoelt komen is een gezonde relatie tussen rendement en risico dan ook ver te zoeken, heel ver.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud