NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Palladium: het speculatieve metaal

24 jan 2014

AmsterdamGold biedt nog geen palladium aan. Dit wordt echter wel overwogen en uw mening hierover is voor AmsterdamGold belangrijk. Als u naar aanleiding van dit artikel of om andere redenen graag palladium in ons assortiment zou zien, dan zou AmsterdamGold dat graag van u horen.

Net als bij zilver en platina heft de Nederlandse staat 21% btw over palladium. Met btw-vrije opslag in het AmsterdamSafe douane-entrepot kan deze heffing worden vermeden. Wij horen daarom graag of er interesse bestaat deze mogelijkheid te gebruiken.

Wat maakt palladium interessant?

De mogelijkheden die palladium biedt, als grondstof voor industriële producten, zijn evenals bij platina en zilver zeer interessant. Het zijn dan met name de nieuwe (high-tech/duurzame) toepassingen die voor investeringen het meeste winstpotentieel bezitten. Zo zijn dat bij zilver zonnepanelen, bij platina zuinige katalysatoren en bij palladium zijn het katalysatoren én waterstofbatterijen. Als de batterijtoepassing kostentechnisch aantrekkelijk gemaakt kan worden kan palladium dus een interessante waardevermeerdering beleven.

Palladium heeft de eigenschap grote hoeveelheden waterstofgas op te kunnen nemen, dit gas komt weer vrij bij verhitting. In de juiste setting kan dat een interessante batterij zijn voor auto’s of voor andere veeleisende machines. Het behoeft verder weinig toelichting dat een krachtige batterij die kan worden geladen op basis van duurzame energie (bv. waterstof opgewekt door wind of zonne-energie) een belangrijke rol zal spelen in de toekomst.

Palladium het risk-on edelmetaal

Als u een daggrafiek van Palladium bekijkt ziet u een aantal rechte lijnen. De prijs beweegt op een dag dus niet zo vaak als die van goud, platina of zilver. Dat wil nog niet zeggen dat er weinig prijsontwikkeling in palladium zit, zo heeft het metaal zich bijvoorbeeld ongevoelig getoond voor prijsval die platina, goud en zilver hebben doorgemaakt. Daar zit meteen ook het meest kenmerkende verschil met andere edelmetalen. Palladium doet het historisch goed als er hoge risicobereidheid onder investeerders is.

Goud, zilver en platina zijn zogenaamde risk-off investeringen. Investeerders op zoek naar veiligheid voor hun vermogen kiezen voor deze edelmetalen. Palladium heeft een risk-on profiel en  wordt dus gekocht door mensen die rendement zoeken. In de historisch grafiek is te zien dat dit samenvalt met periodes van groei. Toch geldt ook voor palladium geldt dat schaarste een bodem onder de prijs kan leggen. Er gaan geluiden dat Rusland (een van de belangrijkste productielanden) snel door haar voorraden heen aan het raken is.

Diversificatie

Eén kanttekening moet in het kader van Russische voorraden geplaatst worden. Ten tijde van de Sovjet-Unie is er in Rusland een grote voorraad palladium opgebouwd die de afgelopen tien jaar in de handel is gebracht. De grootte van deze voorraad is Russisch staatsgeheim, dus over het moment dat de marktwerking volledig de vrije loop krijgt is geen duidelijkheid, ook wat dat betreft lijkt palladium dus op zijn bekendere soortgenoten.

Diversificatie is het thema van de nieuwsbrief van deze week en in dat kader is palladium een interessant edelmetaal. Palladium is niet alleen één van de negen edelmetalen, ook is het zeer bruikbaar, en  schaars. Tegelijkertijd is het niet één van de metalen met historische monetaire betekenis, zoals goud, zilver en in mindere mate platina. Als investering dus beter vergelijkbaar met de Rare Earth Metals (REE) die in mobiele technologie veel worden gebruikt.

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.