NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Oplopende spanning

17 okt 2018

Wereldwijd verloren vorige week de aandelenmarkten 4200 miljard dollar. De AEX daalde iets meer dan 4 %, in lijn met de Dow Jones en de S&P500. Op jaarbasis heeft de AEX hiermee ruim 5 % verloren, terwijl de Amerikaanse indices dit jaar nog net in het groen bivakkeren. Op zich misschien geen percentages om wakker over te liggen, ware het niet dat deze daling inzette een week na het stopzetten van de wereldwijde geldpers. Een mooier voorbeeld van de afhankelijkheid van gratis geld voor het financieel systeem in bijna niet denkbaar. Of de beurzen ( tijdelijk) weer zullen opveren zal de toekomst leren, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Op korte termijn zullen ook de deze week uitkomende derde kwartaalcijfers een rol gaan spelen, waarvan verwacht mag worden dat ook deze signalen van een trendomkeer te zien zullen geven.
Het is overigens zeer vermakelijk de commentaren te volgen van de beursgoeroes op de dalingen die zich vorige week in de aandelenindices hebben voorgedaan. Variërend van ’ik heb al vele malen gewaarschuwd dat de koersen te hoog waren opgelopen’, ‘als u in het begin van de opgaande trend 100 euro had belegd staat u nu nog steeds op 450 ( in plaats van 500 enkele weken terug), tot de uitspraak dat het ‘nu weer voorzichtig aan een mooi instapmoment wordt’. Allen zijn mooie voorbeelden van het gezegde ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. Uiteraard kan hetzelfde worden gesteld over de schrijver van dit stuk, en aan de lezer dan ook de schone taak het voor hem of haar ware er uit te halen.
China

Nadat eerder in deze artikelreeks Europa en de VS de revue zijn gepasseerd, is nu de beurt aan China. Zoals u in onderstaande grafiek zult zien heeft het land nog steeds een oplopend handelsoverschot met de VS. Hoewel in deze langlopende grafiek korte termijn effecten slecht zichtbaar zijn, geven ook vorige week bekend geworden cijfers weinig reden tot Trumpiaanse vreugde. Zo stegen de Chinese exporten richting de VS het afgelopen jaar met 14 %, terwijl de Amerikaanse export richting China juist daalde met 1,2 %. Hierbij moet echter worden vermeld dat de aangekondigde Amerikaanse importtarieven geleid hebben tot een tijdelijke extra export richting de VS, waardoor pas over een klein jaar duidelijk zal worden of de Chinese export zal blijven stijgen.

Toch is ook in China niet alles kits, gezien de actie van de Chinese centrale bank om de reserve ratio voor de grotere banken te verlagen. Per 15 oktober wordt namelijk de hoeveelheid cash welke leners in reserve moeten houden verlaagd met 1 procent, wat $175 miljard zal vrijmaken voor deze banken. Een maatregel om de Chinese economie te stimuleren, en daarmee tegenwicht te vormen voor de Amerikaanse importacties. Om te zien dat men nog heel wat van dergelijke stappen kan maken; klik hier.
Verder heeft tijdens het afgelopen weekend gehouden jaarlijkse congres van het IMF en de Wereldbank de president van de Chinese centrale bank beloofd de yuan niet verder te laten devalueren ten opzichte van de dollar. De Chinese munt is al meer dan 8 % gedevalueerd dit jaar ten opzichte van de dollar, en ligt nu vlak onder de 7.0 grens. Een deze week verschijnend Amerikaans rapport over de manipulaties in waarderingen van de muntsoorten zal met deze toegeeflijkheid te maken hebben, al is het de vraag of China zich zal laten leiden door de druk vanuit het Westen.


Welke richting het werkelijk zal opgaan liet een voormalig adviseur van de Chinese centrale bank afgelopen woensdag weten. Daar komt bij China ook heeft laten doorschemeren dat het bij een toenemende Amerikaanse druk de aankoop van Amerikaanse staatsleningen zal gaan heroverwegen, wat de Westerse onderhandelingspositie bepaald geen goed doet.
Maar wellicht nog belangrijker voor de Chinezen dan een Amerikaans handelsakkoord is de koppeling van de eigen munt met de goudprijs; een proces welke zoals in onderstaande grafiek zichtbaar is al enkele jaren binnen steeds nauwere grenzen plaats vindt.

https://www.tradingview.com/chart/XAUCNY/57jvIuz6-YUAN-GOLD-PEG/

Tot slot
Terwijl het IMF vorige week waarschuwde voor een wereldwijde depressie, de gevestigde Europese orde een forse tik kreeg met de grote nederlaag van Merkel in Beieren en de beweeglijkheid in de markten toeneemt, is het de vraag hoe lang de huidige orde stand houdt. Zolang de liquiditeit in de markt op peil blijft zal de muziek blijven doorspelen, tot het moment arriveert dat er geen vraag meer is en een neerwaartse megaklap het gevolg zal zijn. China heeft zich geprepareerd, net als het geringe percentage Westerlingen die zich niet laat leiden door de propaganda van de Westerse media en overheden. Bedenk daarbij, dat wanneer de muziek plotseling stopt, het te laat zal zijn u dan nog voor te bereiden.