NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Kosten mijnbouwers opnieuw berekend

20 sep 2013

Wij hebben in het verleden al eens aandacht geschonken aan de kosten van een kilo goud. Het geval wil dat in dit jaar van hevige koersschommelingen in de goudprijs een slag is gemaakt in het transparanter maken van de kosten die mijnbouwers maken om een goudbaar te produceren. Waar er vroeger werd gerapporteerd in zogeheten ‘cash cost’ is dat sinds juni van dit jaar ‘All in sustaining costs’ (AISC) geworden. Dat wil zeggen dat financieringskosten en kantoorkosten die onvermijdelijk gemaakt moeten worden nu worden meegerekend in de ‘kostprijs’.

Onder kostprijs

Nu het cijferseizoen voor de mijnbouwers weer voorbij is kunnen we de balans opmaken. Nu de nieuwe rekenwijze breed wordt toegepast blijkt dat veel mijnbouwers op het moment onder kostprijs produceren. Gold Fields, één van de tien grootste goudproducenten, rapporteerde bijvoorbeeld een AISC van 1.416 dollar per/troy ounce. Bij de huidige goudprijs betekent dat Gold Fields een verlies van 2.379 dollar (1.757 euro) per geproduceerde kilo goud lijdt. Een situatie die duidelijk niet lang kan voortduren.

Het was bij de meeste mijnbouwers minder erg gesteld dan bij Gold Fields, maar het afgelopen cijferseizoen gaf een schrikbarend beeld van winstgevendheid van een groot deel van de goudproducerende bedrijven. Van de 18 goudmijnbedrijven die aangesloten zijn bij de World Gold Council hebben 12 bedrijven afgelopen kwartaal hun kosten gerapporteerd op de nieuwe AISC-wijze. Slechts vijf daarvan konden productiekosten van onder de 1.000 dollar per/troy melden.

Stock-to-flow ratio

Eén van de belangrijkste eigenschappen van goud is het feit dat het niet bijgedrukt kan worden, zoals de slogan van AmsterdamGold ‘because they can’t print gold’ aangeeft. Het is niet de schaarste van goud die het waardevol maakt, maar het feit dat er weinig bijkomt en kan komen. Dit omschrijft men ook wel als lage stock-to-flow ratio, en de consequentie is dat bij een stijgende vraag het aanbod niet navenant stijgt en dus de prijzen moeten stijgen. Goud is dus duur omdat er constant meer vraag dan aanbod is.

De consequentie hiervan is dat problemen bij goudproducenten niet direct enorm veel invloed hebben op de prijzen. In de prijs zit het gegeven schaarste al opgenomen. Op termijn echter is het onontkoombaar dat mijnbouwers uit de kosten moeten komen. Als dat niet langer het geval is zal langzaam maar zeker de stock-to-flow ratio nog verder zakken waardoor goud nog sterker in prijs stijgt als reactie op een stijgende vraag.

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.