NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Over kinderen en economen

07 feb 2018

 

 

Eind januari kwam het opvallende persbericht van de CFTC ( Commodity Futures Trading Commission) naar buiten dat een aantal banken en een zestal handelaren een boete kregen van de CFTC, ministerie van Justitie en FBI vanwege het rommelen met futures. Een future is een overeenkomst tussen handelaren waarin is vastgesteld dat bepaalde financiële producten op een vooraf vastgestelde prijs en tijd verhandeld kunnen worden. Het rommelen bestaat eruit dat (financiële) producten worden gevraagd of aangeboden met de bedoeling deze te annuleren voordat de transactie kan plaats vinden, waarmee de prijs van het product op een illegale wijze wordt beïnvloedt ( lees: onderdrukt). Wat niet in het persbericht stond is dat deze beboete activiteiten op de handel in goud en zilver betrekking hebben.

 

Wat ook opvallend was dat de boetes zijn uitgedeeld aan Deutsche Bank, UBS en HSBC, allen banken die niet uit de VS komen.  Hoe het spel werkelijk gespeeld wordt blijkt echter wanneer in aanmerking wordt genomen dat de Amerikaanse banken de Amerikaanse overheid vertegenwoordigen. De in 1970 ingestelde Exchange Stabilization Fund geeft immers de mogelijkheid voor handelaren om in het geheim in markten te interveniëren, op grond van de Gold Reserve Act uit 1934. Zo blijft men gevrijwaard van vervolging op burgerlijke of strafrechtelijke gronden, en kan de grootste Amerikaanse investeringsbank JPMorgan-Chase rustig stellen dat men in de zilvermarkt handelt voor ‘cliënten’, en niet voor zichzelf.

Kortom, het vervolgen van individuele handelaren of Europese banken in de goud- en zilvermarkt staat misschien publicitair goed,  maar het is vooral de Amerikaanse overheid en FED welke nog dagelijks de goud- en zilverprijs naar beneden werken. Geen wonder ook, aangezien het hele kaartenhuis van het huidige systeem gebaseerd is op gebakken lucht, en goud en zilver daar de fundamentele tegenhangers van zijn.

Kaartenhuis

Het ‘kaartenhuis’ wordt ook goed zichtbaar in onderstaande grafiek, waarin duidelijk wordt hoeveel geld de centrale banken van de grootste westerse economieën hebben bijgedrukt. De eerste grote piek betreft de versnelling van de gelduitgifte welke plaats vond in 2008 ten tijde van de uitbraak van de financiële crisis, en dat sindsdien het schip drijvende wordt gehouden door een constante uitgifte van enorme hoeveelheden  geld.  Zo heeft vorig jaar alleen al een toename plaats gevonden van 17,2 % naar een totaal van $15,2 duizend miljard. Een heel verschil met de 3,4 duizend miljard waar 2008 mee startte. Overigens is in de grafiek al rekening gehouden met een afvlakking van de groei in dit jaar; iets wat overigens nog moet blijken.

 

Op langere termijn bekeken is onderstaande grafiek van het Amerikaanse Budget Office echter veelzeggender, welke vanaf 1790 de hoeveelheid schuld ten opzichte van het Bruto Nationaal Product van de VS in kaart brengt. Een huidig percentage wat, op een korte top na vanwege oorlogsbetalingen tijdens WO II, de voorgaande pieken ver overtreft:

 

Onthulling met flash crash

Het eerder genoemde ministerie van Justitie en de FBI staan overigens ook in het middelpunt van de afgelopen vrijdag gepubliceerde Amerikaanse memo, waarin in feite een couppoging wordt beschreven tegen de komst van Trump als president. Ongehoord in een land wat voor een democratie moet doorgaan. Een zelfde dag overigens waarop, al of niet toevalligerwijs, de wereldmarkten getroffen werden door een flash crash. Dat ook goud en zilver hierdoor getroffen werden is volkomen onlogisch, want niemand die nu nog beide edelmetalen daadwerkelijk in bezit heeft zal zich na zo’n lange periode van  prijsonderdrukking nog gek laten maken.

De forse daling van afgelopen vrijdag werd ook maandag vervolgd met een verdere neergang, waarbij de korte termijn steun van de Dow Jones werd gebroken:

 

Wellicht dat de iets langere-termijn weekgrafiek stand houdt;  er is nog een daling tot 22500 mogelijk eer daar van een neerwaartse doorbraak kan worden gesproken:

 

Hoe het deze keer ook moge aflopen, er komt een moment waarop een volgende flash crash de dag daarop zal worden opgevolgd door een tweede, veel verdergaande crash. Alles hangt namelijk af van vertrouwen van de deelnemende partijen in de markten, aanwezig tot het moment waarop men en masse het hazenpad zal kiezen. De onthullingen over wat gaande is in de politieke top van de leidende mogendheid van het Westen, en de markten welke in feite gedomineerd worden door de Westerse georganiseerde misdaad, zal het breekpunt steeds dichterbij brengen. Niemand die het tijdstip van deze omslag zal kunnen voorspellen, maar zeker is dat dit moment steeds dichter bij komt.

Wellicht geholpen door het nieuws dat Trump komend fiscaal jaar het dubbele wil lenen van vorig jaar, en wel voor het schone bedrag van bijna 1 triljard dollar. Een kind kan bedenken dat dit alles niet goed gaat aflopen. Nu nog onze economen, beleidsmakers en politici.

 

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.