NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Kaartenhuis

14 mei 2019

Hoe gezond de Amerikaanse dollar en Europese euro zijn bepaalt in grote mate de noodzaak om al of niet goud en zilver in te slaan. Immers, een sterke munt ondersteunt door een sterke en groeiende economie vermindert in hoge mate de noodzaak om zich te verzekeren tegen een ineenstorting van de koopkracht. Het is precies om deze reden dat het zo belangrijk is om de vrijgegeven cijfers over de economie tegen het licht te houden, om zo een beeld te vormen of de werkelijke stand van zaken overeenkomt met die welke de financiele autoriteiten ons voor houden. En omdat de Amerikaanse munt nog steeds de Westerse maatstaf is lijkt het verstandig enkele Amerikaanse data tegen het daglicht te houden.

Economische groei

Zo kwam het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis ( BEA) afgelopen vrijdag met een fraai kwartaalcijfer van 3,2 % groei voor de Amerikaanse economie. Gejuich alom, tot wordt ingezien dat dit cijfer grotendeels gedragen wordt door een groei van de handelsvoorraden en andere eenmalige items, waarna een groei van 1,1 % overblijft veroorzaakt door toegenomen consumenten uitgaven en investeringen. Grootste onderdeel van die consumentenuitgaven blijkt overigens de medische kosten te zijn, waarmee er van de 3,2 % groei maar weinig positiefs overblijft. Daar komt bij dat door de shutdown van allerlei overheidsdiensten afgelopen periode de BEA meer dan anders vooronderstellingen heeft moeten doen omtrent de data, en de cijfers daarmee (nog) minder betrouwbaar zijn dan voorgaande keren. Een sterke aanwijzing hiervoor is het gerapporteerde verbeterde handelstekort, wat juist wijst op een terugval in consumentenbestedingen. Bijzonder detail hierbij is dat juist een sterk dalende import van consumentenproducten  ook tien jaar geleden de voorbode bleek van wat nu de Grote Recessie wordt genoemd.  En ten slotte blijkt men een bijzondere berekeningswijze voor de inflatie te hanteren, waarbij als men de gebruikelijke norm zou hanteren de groei niet 3,2 % was maar 1,6! Worden vervolgens alle bovenstaande factoren bij elkaar opgeteld verandert de groei in een onvermijdelijke daling van de economie. Hoe dan ook, de gebruikelijke drie herzieningen van de officiele cijfers in mei, juni en juli zullen naar verwachting neerwaarts bijgesteld worden, maar zullen zoals gebruikelijk tezijnertijd het nieuws niet halen.

En wordt de bevolking met ondersteuning van de financiele media in de waan gelaten dat het systeem goed draait, weet de markt ondertussen wel beter. Hoe is anders te verklaren dat de geldmarkten een rentedaling verwachten, wat juist past bij een inzakkende economie?

Werkgelegenheid

Geheel in lijn met bovenstaande zijn de cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid. De werkeloosheid bedraagt momenteel 3, 8 %, een cijfer zo laag dat dit vanaf 1970 maar een keer eerder is voorgekomen, nl. in mei 2000. Een percentage wat  overeen komt met 6,2 miljoen Amerikanen, als bewijs van een uitstekend draaiende economie. Wat echter niet vermeld wordt zijn de ruim 95 miljoen Amerikanen die ook werkeloos zijn, maar officieel in de categorie “niet behorend bij de arbeidskrachten” vallen. Een snel groeiende categorie, waar men vanzelf in beland wanneer men voor langere tijd werkeloos is. Ook hier dus werkelijke cijfers die aanmerkelijk slechter zijn dan de officiele, en bovendien ook hier een financiele verslaglegging vanuit de Westerse media die net doet alsof ze gek is. Uiteraard tot op het moment dat de boel in elkaar klapt, want dan heeft men altijd al gewaarschuwd.

 

 

Omloopsnelheid

Het consumentenvertrouwen in de VS steeg in april naar 129, een hoge stand net onder de records van vlak voor de eeuwwisseling en die van omstreeks 1968. En een Amerikaanse aandelenmarkt welke ook op recordhoogte bivakkeert, op eveneens recordhoge technische indicatoren als het wekelijks gemiddelde en het RSI. Maar wat zouden de bedrijven al weten, wier inkoopmanagersindex PMI  in de VS deze maand fors daalde eveneens die van China, ondanks de recordgeldinjectie aldaar sinds begin dit jaar? En wat te denken van de nu uitkomende kwartaalcijfers, die welliswaar een record geven qua verwachtingen met betrekking tot de winst per aandeel, maar waarbij wel moet worden aangetekend dat deze zelfde indicator in de periode hiervoor naar beneden is bijgesteld.  En tot slot de omloopsnelheid van het geld, in onderstaande grafiek weergegeven vanaf 1960. Na de recordhoogtes van voor de eeuwwisseling is deze nu ver teruggevallen wat wijst op een ongezonde economie. Immers, als geld weinig circuleert, verkeert de economie in stilstand. Een slecht teken, zeker gezien de recordschulden.

Een bewijs dat al het geld wat is vrijgemaakt via QE programma’s is blijven steken bij de banken, en niet in de economie is terecht gekomen. En dat dezelfde banken dit geld weer bij de FED stalden en daarvoor een mooie vergoeding ontvingen, is het zoveelste teken dat de zaken niet zijn zoals door de pers en overheden wordt voorgespiegeld.

Dit alles doet denken aan een kaartenhuis, waarbij alleen nog de vraag is wanneer de eerste kaart in beweging komt, de rest in zijn val meenemend. Zal dit de binnenkort te verwachten daling van de Amerikaanse rente zijn, wat als een teken van zwakte kan worden opgepikt door de markt? Of een van de andere tientallen mogelijke triggers?

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud