NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Inflatiespook en goudkoorts

27 mrt 2018

In de VS is de rente het afgelopen jaar al een aantal keer verhoogd, zonder vooralsnog met verstrekkende gevolgen. Welliswaar zijn de aandelenmarkten over hun hoogtepunt heen, maar voorlopig blijft het effect voor de burger beperkt. Of dit blijft is echter zeer de vraag, en als voorbeeld hoe snel zaken kunnen veranderen onderstaande grafiek van de Amerikaanse inflatie in drie verschillende periodes, waarin de inflatie in twee jaar tijd tussen de 3,5 en17 keer steeg:

 

Kadootje voor de banken
Vooralsnog betekent de vorige week afgekondigde renteverhoging een extra bijdrage aan de banken. De FED betaalt immers rente over de 2000 miljard dollar welke gestald zijn bij de banken aan diezelfde banken, wat met de laatste renteverhoging een extra rente betekent van $5 miljard, waardoor het totaal oploopt naar $37 miljard. Een extra stimulans voor de banken om die 2000 miljard slechts mondjesmaat uit te lenen aan investeerders, omdat nu risicoloos hun eindejaarsbonus bij elkaar kan worden gespaard. Nu nog even wachten tot het eind van het jaar, wanneer de twee aangekondigde renteverhogingen ook zijn ingevoerd, en de 37 miljard is opgelopen tot 47 miljard.
Voorbode van narigheid
Maar belangrijker dan de verhoging van de rente is de verhoging van de lIBOR in verhouding tot de OIS. De LIBOR staat voor de London Interbank Offered Rate, wat het rentepercentage is die een selectie van banken op de Londonse geldmarkt elkaar uitleent met een looptijd tot twaalf maanden. De OIS is de Overnight Index Swap, wat staat voor de rente die een centrale bank over een bepaalde periode rekent. Het verschil tussen beide rentepercentages is normaal gesproken minimaal, tot de lIBOR in 2007 ver begon uit te stijgen boven de OIS. Sinds die tijd is de spread, dat wil zeggen het verschil in rente tussen beide grootheden, een maat voor het kredietrisico binnen de bankensector.
De laatste maanden is de LIBOR met een looptijd van drie maanden aan het stijgen, zoals u kunt zien in onderstaande grafiek…..

 

….en ook de LIBOR-OIS spread ( het verschil tussen de 3-maands rente en de risico-loze rente) stijgt, welke in het algemeen zo’n drie maanden vooruitloopt op het kredietrisico.

Kortom, beide indices voorspellen grote problemen op de financiële markten. En hoewel de LIBOR nog lang niet zo hoog staat als in 2007-2008, zijn nu wel op wereldschaal de schulden nog nooit zo hoog geweest. Daar komt bij dat deze kortlopende lIBOR van ongeveer 2,30 % begint in te lopen op de 30-jaars rente van momenteel 3,05 %. Dit kan resulteren in een zogenaamde omgekeerde rentecurve, waarbij de kortlopende rente hoger staat dan de langlopende rente. En dit is van groot belang, omdat zo’n omgekeerde rentecurve in de geschiedenis zonder uitzondering is vergezeld gegaan met een recessie. Nu echter zijn de schulden zo torenhoog, dat dit onvermijdelijk uitdraait op òf een Westers faillissement òf de destructie van koopkracht van de dollar, euro en yen, wanneer het geld-bijdrukken in de hoogste versnelling gezet wordt. Hoe dan ook, in beide scenario’s zullen goud en zilver ongekend hoge waarden gaan bereiken.
Goud en zilverkoorts
En hoe hoog goud en zilver kunnen stijgen; zelfs zonder bovenstaand scenario met een verder stijgende korte rente zijn de centrale banken bezig met een achterhoede gevecht. In onderstaande tabel ( wordt leesbaar als u er op klikt) ziet u achtereenvolgens van de grootste landen de hoeveelheden uitgebracht geld in de eigen valuta, deze hoeveelheid omgerekend in US dollars en de goudprijs benodigd om de hoeveelheid uitgebracht geld te dekken. De term M0 staat voor de hoeveelheid munten,biljetten en reserves bij de centrale bank , M1 is uitgebreid met het girale en elektronische geld en de direct opvraagbare tegoeden, en M2 tenslotte is uitgebreid met kortlopende deposito’s.
Zoals u in het overzicht kunt zien hoort in Europa op grond van de M0 een goudprijs van $13.709, bij de M1 $33.934 en bij de M2 tenslotte $49.005. Nu nog onvoorstlbare getallen, helemaal als u bedenkt dat de rente op de schulden niet worden meeberekend, om over de waanzinnige hoeveelheid aan derivaten maar te zwijgen.

 

Start petro-yuan
En tot slot is afgelopen maandag China, na een aantal eerdere mislukte pogingen, begonnen met de handel in petro-yuan futures, waarmee de aanval wordt ingezet op de koppeling van de olieprijs met de Amerikaanse dollar. Voorlopig lijkt deze poging nu wel succesvol, aangezien alleen het eerste uur van de handel al 1,5 miljard dollar aan deze olie-termijncontracten is verkocht. De dag sloot met een totaal van 62 miljoen vaten olie, voor een totaalbedrag van meer dan $ 4 miljard. Het zijn bovendien grote bedrijven als Trafigura en Glencore die actief op de markt waren, wat het geheel een solide ondergrond verschaft. Op termijn zou de omzet zelfs kunnen verzevenvoudigen, om zo de totale Chinese import aan olie in yuan af te kunnen rekenen.
Het is in dit klimaat dat de VS zijn protectionistische maatregelen verder verhardt door zijn handelsbeperkingen aan andere landen verder te verscherpen. Een handelsoorlog in deze tijden van nooit vertoonde torenhoge schulden zal echter wereldwijd enorme gevolgen hebben, waarbij ons hele geldsysteem aan ten onder zal gaan. Onvermijdelijk, aangezien onze huidige welvaart gebaseerd is op aangegane schulden, en deze onbetaalbaar worden als de muziek ophoudt met spelen.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud