NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Het Timmermans effect

29 mei 2019

Onder de bezielende leiding van Trump zijn de verhoudingen tussen het Westen en Oosten in kort tijdsbestek op scherp komen te staan. Amerikaans speerpunt is hierbij het Chinese Huawei, welk bedrijf de eerste maanden van dit jaar de meeste smart phones produceerde ter wereld en daarnaast positieve groeicijfers liet zien. Tevens bezit het bedrijf een voorprong op het gebied van 5G, de komende norm op internetgebied en in de toekomst goed voor honderden miljarden aan omzet. Dit zal dan ook meteen de werkelijke reden zijn van de Amerikaanse houding ten opzichte van het bedrijf, en niet de in de Westerse pers naar voren gebrachte issues wat betreft veiligheid. Wie immers denkt dat Westerse bedrijven geen ge(mis)bruik maken van klantgegevens gelooft immers nog wel erg lang in sprookjes.

Risico’s voor VS

De door Trump gevolgde taktiek om zo concessies te verkrijgen van Chinese zijde is echter risicovol. Bijvoorbeeld  voor Apple, waarvan een groot deel van haar productie in China plaats vindt. De Amerikaanse importheffingen maken zo Apple’s productiekosten hoger, wat haar winstmarge negatief zal gaan beinvloeden. Bovendien zou bij verder oplopende spanning een kopersstaking kunnen gaan plaats vinden van de zijde van Chinese consumenten. De eerste oproepen daartoe verschijnen al in de Chinese pers. Dit alles zou Apple bijzonder slecht uitkomen, daar haar I-Phone verkoop wereldwijd het eerste kwartaal al met ruim 30 % daalde.

Daarnaast heeft China’s grootse chipproducent besloten haar notering op de New York Stock Exchange op te zeggen, om alleen nog in Hong Kong genoteerd te blijven. Hoewel officieel de lage omzet en de kosten van de Amerikaanse notering als reden wordt gegeven is het signaal duidelijk. Daarnaast heeft China haar tech-bedrijven de belofte gedaan voor vijf jaar lang geen belasting af te hoeven dragen, om zo het effect van de tarieven te compenseren.

Maar wellicht de grootste kwetsbaarheid voor de VS ligt in het feit dat China haar in bezit zijnde Amerikaanse staatsleningen in de strijd kan werpen ter waarde van ruim 1000 miljard dollar. Al is dit slechts 5 % van de Amerikaanse uitstaande leningen,  mocht China kwaad willen zal bij een massale dump van deze ‘waardepapieren’ forse verschuivingen gaan plaats vinden. Voor meer achtergrondinformatie; klik hier.

 

Bondgenoten VS

Maar niet alleen tussen China en de VS worden de messen geslepen. Onder Amerikaanse druk hebben de grootste Engelse  en Japanse telefoonmaatschappijen Huawei uitgesloten van de 5G introductie, levert het Japanse Toshiba geen harde schijven meer aan het Chinese bedrijf en wordt druk uitgeoefend op Zuid Korea zich aan te sluiten bij deze acties. En dit alles in een periode waarin wereldwijd de economieën steeds meer onder druk komen te staan, goed zichtbaar in de wereldwijde verkopen van auto’s waar een eerste ontslaggolf zich aan het ontwikkelen is.

verkopen auto’s wereldwijd

Achtergrond

Deze zich ontwikkelende handelsoorlog vindt plaats in een periode waarin, en wordt veroorzaakt door,  economieën die wereldwijd aan het inzakken zijn. De stijgende prijzen ten gevolge van importheffingen doen de zaak hierbij geen goed, wat des te meer van belang is omdat het schuldoverladen monetair systeem overeind blijft op het maken van steeds meer nieuwe schulden om zo de rente op de oude schulden te kunnen blijven betalen. Onvermijdelijk dat daarom steunmaatregelen op komst zijn in de vorm van het bijdrukken van geld, wat nu niet alleen voor de banken is maar ook in de economie terecht zal komen om de vraag naar producten en diensten te ondersteunen. Hiermee zal een inflatie ontstaan, die het vertrouwen in de ongedekte munten zal doen verminderen en de vraag naar edelmetalen uiteindelijk fors zal doen laten toenemen. Tot dat moment echter zullen we het moeten doen met een zilverprijs welke in het eerste kwartaal van dit jaar bij de primaire zilvermijnbedrijven gemiddeld zo’n $2 lager lag als de productiekosten per ounce. Een situatie welke voor het lopend kwartaal niet zal verbeteren gezien de gestegen olieprijs, welke een aanzienlijk deel uitmaakt  van de productiekosten, en de voortdurende onderdrukking van de prijs van zilver.

Het antwoord

Hoe het kan dat Trump een onmogelijk te winnen handelsconflict aangaat met China, hoe het kan dat zilver onder de productiekosten verkocht wordt maar desondanks geen enorme vraag veroorzaakt, hoe het kan dat Frans Timmermans het zo goed deed bij de afgelopen Europese verkiezingen;  het zijn vragen waar in eerste instantie geen antwoord op mogelijk lijkt. Tot uit een vorige week verschenen onderzoek blijkt dat het IQ wereldwijd aan het dalen is. Een trend  welke zich blijkbaar versneld aan het doorzetten is, gezien bovenstaande schijnbare onmogelijkheden. Het lijkt dan ook passend het verval aan intelligentie voortaan het Timmermans- effect te noemen; ere wie ere toekomt!

PS:  en mocht u zich als PvdA stemmer nu onheus benadert voelen; wellicht lijdt de schrijver van dezes hier ook wel aan.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud