NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Het grote verschil

23 jan 2019

Vorige week kwam het WRR rapport : ‘Geld en schuld: de publieke rol van banken’ uit. In dit uit een burgerinitiatief ontstane rapport wordt niet meegegaan met het verlangen om de geldschepping weer in handen van de overheid te leggen. Men stelt in het rapport dat het splitsen van het betaaldeel en het financieringsdeel gepaard gaat met te veel onzekerheden. Wat echter nagelaten wordt in de analyse zijn de risico’s van de bestaande situatie waarin de banken zowel geld scheppen als financieren goed in kaart te brengen. Wel wordt als goedmaker de optie genoemd van de heroprichting van een nutsbank in handen van de staat, welke zou moeten concurreren met de particuliere banken. Zo sparen de opstellers zowel de kool als de geit, maar misschien geldt voor de acht professoren die het rapport hebben geschreven ook wel het gezegde: Het grootste verschil tussen ezels en geleerde professoren zit hem minder in het hoofd dan wel in de oren.
… tussen belofte en werkelijkheid

Terwijl de verwachtingen wat betreft de winsten per aandeel bij de bedrijven in de S&P index ( de rode lijn) vanaf eind november dalende zijn is de S&P index ( de aandelen zelf dus) vanaf medio december aan het stijgen…

Een vreemde ontwikkeling, aangezien je zou mogen verwachten dat een somberder toekomstbeeld leidt tot dalende beurskoersen. De oorzaak van bovenstaande koersstijgingen wordt echter duidelijk wanneer in onderstaande grafiek de beurskoersen wereldwijd ( de blauwe lijn) vanaf medio december precies lijken op te lopen met de plotseling oplopende balansen van de centrale banken:

Zoals al vaker gemeld, blijkt ook nu dus van een normale marktwerking vanwege het ingrijpen van de centrale banken geen sprake. Overigens geeft deze grafiek ook fraai weer wat het inkrimpen van de balansen van de centrale banken vanaf voorjaar 2018 heeft veroorzaakt: Eerst lopen de aandelenkoersen weliswaar nog even door ( de groene lijn), om daarna definitief de weg zuidwaarts te kiezen. En dat het niet alleen de Westerse centrale banken zijn die dit feest gedruis veroorzaken; ook China droeg haar steentje bij met een record kort lopende geldinjectie van meer dan 1100 miljard yuan. Geen kleingeld, ook al krijgt u voor 1 euro meer dan 7,5 Chinese munten terug. Het effect van deze actie bleek echter nogal beperkt; de Shanghai index steeg wel iets, maar zeker niet spectaculair.

En ook Draghi van de ECB tenslotte, ondanks de belofte te stoppen met het creëren van geld, blijkt na de officiële beëindiging hiervan half december gewoon te zijn doorgegaan met het uitgeven van extra euro’s. Wat maar weer eens bewijst wat de belofte van een centrale bankier waard is.

…. tussen aandeelwaarde en kasstroom
Het ‘goede’ nieuws is dat het oppompen van de prijs van aandelen door de centrale banken heel lang door kan gaan, zoals het overigens ook al vele jaren heeft plaats gevonden. De media kunnen dan verkondigen dat het nog zo slecht niet gaat, en alles blijft bij het oude. De keerzijde is echter dat de werkelijke economie wel degelijk te lijden heeft van een reële economie welke aan het inzakken is. Hiervan getuigt onderstaand overzicht waarin per land het percentage aandelen van niet-financiële ondernemingen staat weergegeven met een negatieve jaarlijkse vrije cash-flow. Ofwel, de netto kasstroom van een onderneming waarbij de uitgaven gedurende het jaar groter zijn dan de inkomsten. Nu hoeft zo’n negatieve kasstroom geen ramp te zijn bij een startende onderneming met hoge investeringen maar prima vooruitzichten, maar de hoogte van de percentages geeft aan dat hier iets structureels gaande is. En hoewel deze cijfers bij grote ondernemingen met een marktwaarde boven de 200 miljoen wel wat beter zijn dan in het overzicht aangegeven is, kan dus nauwelijks gesproken worden van een gezonde economie. En als u daarbij bedenkt dat de liquiditeit (in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen) wereldwijd opdroogt, kunt u wel raden welke kant het op gaat.

…. tussen de leiders en haar bevolking
Verder vindt 22 tot 25 januari in Davos het World Economic Forum plaats, verzamelplaats voor de leiders van onze wereld. Op de eerste dag heeft accountants en belastingadvies bureau PricewaterhouseCoopers haar onderzoek gepresenteerd onder ‘s werelds belangrijkste CEO’s waarin het vertrouwen in de toekomst blijkt te dalen. Als onderliggende oorzaken worden de opkomst van populistische politici genoemd, samen met dalend vertrouwen in wereldomvattende instituten welke zich bezig houden met handel, klimaatverandering en nucleair beleid. Dat de heersende klasse zich echter niet te veel laat leiden door de veranderende houding van de bevolking blijkt echter wel uit het verdrag wat Macron en Merkel op dezelfde dag hebben gesloten waarin op een aantal wezenlijke gebieden de nationale invloed van beide landen wordt ingeleverd ten faveure van een centraal geleide Europese aanpak. Een overeenkomst welke geheel tegen de politieke tijdgeest ingaat, en bovendien gesloten door leiders die in eigen land onder zware druk staan.
De toekomst zal leren wat het gevolg zal zijn van al deze verschillen, maar veel fraais voorspelt het niet.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud