NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Gevaarlijk spel

01 aug 2018

Wat vanaf eind 2008 de aandelenmarkten heeft gedreven is goed zichtbaar in onderstaande grafiek, waarin de gezamenlijke balans van de centrale banken van de VS, Europa en Japan ( rode lijn) worden vergeleken met de koersontwikkeling van de Amerikaanse aandelen. Overduidelijk is dat de grote aandelenindices zijn gevormd door de vele miljarden aan bijna gratis geld wat door de centrale banken is vrijgegeven.

Hiermee wordt ook meteen duidelijk wat gaat gebeuren nu de wijze heren hebben besloten om de geldkraan dicht te draaien. Hoewel niet zichtbaar in bovenstaande grafiek omdat deze tot eind vorig jaar loopt, is vanaf februari dit jaar de S&P500 teruggelopen van een top van 26.500 punten naar een huidig niveau tussen de 23.500 en 25.000 punten.

Het is overigens niet alleen de geldkraan die dicht wordt gedraaid, ook de aankoop van staatsleningen wordt beëindigd. Deze aankoop van staatsleningen heeft de rente laag gehouden maar daarmee dezelfde staatsleningen minder aantrekkelijk voor de markt gemaakt, juist vanwege die lage opbrengst. Nu de rente aan het oplopen is worden de staatsleningen aantrekkelijker, en verliezen de aandelenmarkten daarmee een deel van hun glans.

Jan publiek geflest

Daarnaast zorgde de lage rente ervoor dat bedrijven goedkoop konden lenen en hiermee hun aandelen konden terugkopen uit de markt, wat voor een aanzienlijk deel de stijging van de koersen verklaart. Overigens blijkt dat de terugkoopacties de verwachtingen ver overtreffen; zo is in de eerste helft van dit jaar al voor $ 680 miljard ingekocht. Een bijzonder detail hierbij is dat het de toplui van dezelfde ondernemingen zijn die deze aankoopgolven gebruiken om hun eigen aandelen tegen een mooie prijs van de hand te doen. Koploper hierin is de technologiesector, waarbij de leiders van bedrijven als Facebook, Amazon, Netflix en Google hun enorm overgewaardeerde aandelen overdoen aan een niets vermoedend publiek, op het verkeerde been gezet door een jubelende pers.

Daarnaast hebben dezelfde bedrijven met hetzelfde doel flink geleend uit de markt. Nu het feest nagenoeg over is blijft men zitten met schuldoverladen bedrijven, CEO’s met goedgevulde beurzen dankzij tien jaar aandelenstijgingen en bedrijven die te weinig hebben geïnvesteerd in innovaties. En ook hier geldt, dat de rentestijgingen vanwege de hoge schuldposities flink zeer zullen gaan doen. Het is dat Trump met zijn belastingverlaging tot nu toe de afrekening heeft kunnen tegenhouden, maar des te verder het jaar vordert des te groter wordt de kans dat de fundamenten ( hoge schulden, oplopende rente, torenhoge aandeelwaarderingen) hun tol gaan eisen. Het is overigens niet alleen de FED die haar rentes verhoogt; ook de Bank of Canada en de Bank of England zijn dezelfde weg ingeslagen.

Zo lang het goed gaat…

Aardig detail hierbij is dat de huidige FED voorzitter Jerome Powell al in 2012 verklaard heeft dat een stijgende rente en het stoppen van de stimuleringsmaatregelen een aandelencrash zouden gaan veroorzaken. Een uitspraak die hij vanwege zijn huidige functie overigens niet zal herhalen. Wat de FED wel doet ziet u in onderstaande grafiek van de FED’s acties dit jaar, waarin de inkrimpingen in haar balans ( de rode lijnen) en de verruimingen van haar balans ( de groene lijnen) elkaar opvolgen. Daalt de aandelenmarkt teveel, wordt er wat geld ingepompt, om zo grosso modo te proberen stabiliteit in de aandelenmarkt te behouden.

Het zijn overigens precies deze acties van de FED welke het voortaan niet meer op wekelijkse basis zal presenteren. Stel je immers voor, dat op een bepaald moment een verkoopactie van de FED de spreekwoordelijke laatste druppel zal blijken te zijn en de boel gaat instorten, en men de schuld zou krijgen van het gebeuren.

Precies om dezelfde reden is dezelfde FED bezig om de Yield curve aan te passen. De Yield curve geeft het verschil aan in rente tussen korte- en lange-termijn obligaties. Wanneer het verschil tussen de 10- jaars en de twee-jaars obligaties richting de nul gaat, blijkt uit de afgelopen dertig jaar dat deze gevolgd wordt door een recessie. Hieronder ziet u deze indicator, met de aantekening dat deze tot 2017 gaat. Deze week noteerde de snel dalende lijn 0.24, het kleinste verschil sinds de recessie van 2008

Kortom, deze grafiek duikt onder de nul, en bovendien in een snel tempo. Alle reden dus om een andere indicator te vinden. Zo schijnt men te denken aan deze indicator, maar of dat zal helpen om het vertrouwen van het publiek te behouden?

En ondertussen worden de goud- en zilverprijzen, ten gevolge van enorme papieren verkopen, verder onder druk gezet:

Gezien al het voorgaande; onze tijd als bezitters van edelmetaal zal nog komen. Even onvermijdelijk als dat de dag de nacht opvolgt.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.