NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Getelde dagen

10 jul 2019

Is het niet vreemd, dat centrale banken (digitaal) geld bijdrukken, maar zelf vanaf 2010 in grote hoeveelheden fysiek goud aan het inkopen zijn? Terwijl men vanaf 1971 bij het loslaten van de goudstandaard  vooral goud heeft verkocht, vertrouwt men nu blijkbaar hun eigen product niet meer. Alsof de slager thuis ’s avonds vegaburgers  op het menu zet. Twijfelt men aan de houdbaarheid van het door henzelf gecreëerde geld?

Een opmerkelijk voorbeeld van de goudaankopen is Polen, wat vorig jaar zijn fysieke goudvoorraad verhoogde van  128,6 naar 228,6 ton goud. Geen kleine aanschaf, te meer als men bedenkt dat volgens de officiële cijfers vorig jaar in totaal 651 ton goud is aangeschaft door alle centrale banken wereldwijd.

Kazach-goud

En als vervolgens de officiële aankopen door centrale banken van de afgelopen tien jaar onder de loep genomen worden, blijken volgens gegevens van het IMF Rusland en China koploper te zijn. Aangetekend hierbij kan worden dat China’s eigen  goudproductie hierin niet is meegenomen, en dat Turkije’s  cijfer geflatteerd is omdat dit inclusief de goudvoorraad is van hun commerciële banken. Het meest opmerkelijk is hierbij Kazachstan, wiens goudvoorraad de afgelopen vijftien jaar tussen de 200 en 300 ton goud schommelt. Cijfers die pas echt betekenis krijgen als men  bedenkt dat het land slechts 18,5 miljoen inwoners telt en haar totale reserve naast valuta voor ongeveer 40 % uit goud bestaat. In verhouding; het bruto nationaal product van het land is 173 miljard dollar ( plaats 53 op de wereldranglijst, en qua goudreserves staat het op plaats 13.

Gedeeld belang

Overigens dienen alle officiële cijfers met betrekking tot de goudvoorraden kritisch te worden bekeken,  omdat Westerse landen de neiging hebben hun goudvoorraad te overdrijven en Oosterse landen dit juist te laag lijken weer te geven. Wat hierbij bovendien speelt dat veel van de Westerse goudvoorraden niet in het eigen land zijn ondergebracht, waarmee het feitelijke goudbezit wel eens heel anders zou kunnen uitpakken dan voorgesteld. Alleen een onafhankelijke audit kan hierover zekerheid bieden, maar vooralsnog heeft niemand hier belang bij. Het Westen niet omdat dan een belangrijke basis van hun geldsysteem wegvalt, en het Oosten niet omdat men daar elke dag dat het Westen geldsysteem nog intact is men datzelfde Westerse geld gebruikt om goud en Westers bezit als havens aan te kopen.

Dagen zijn geteld

Het lijkt er echter sterk op dat de dagen van datzelfde Westerse geldsysteem geteld zijn. Met torenhoge schulden alom, tien jaar van geldcreatie, een steeds verder wegzakkende rente en zelfs negatieve rente op schulden zijn de centrale banken aan het eind van hun latijn gekomen. Behalve nog een kleine renteverlaging rest de centrale banken niets anders dan het massaal bijdrukken van geld, hyperinflatie tot gevolg hebbend. En politiek gezien zijn de Westerse leiders ook aan het eind van hun latijn gekomen, nu hun macht steeds meer onder druk komt te staan vanwege het voortdurende koopkrachtsverlies van haar burgers. Zo kan Trump in de VS niet tot aan zijn herverkiezing doorgaan met de fake gegevens over de bloeiende Amerikaanse economie,  welke geheel in tegenspraak is met Duitsland als Europa’s boegbeeld wat steeds verder wegvalt, getuige ook de winstwaarschuwing van chemie-reus BASF .  In dit verband is het dan ook geen wonder dat Trump vorige week aangaf de dollar te willen gaan devalueren ten opzichte van de andere wereldmunten, om zo de Amerikaanse economie een tijdelijk zetje te kunnen geven. Tijdelijk, omdat de andere machtsblokken zullen volgen en een race naar het putje ingezet wordt. Naast devaluatie van de eigen muntsoort zijn nog andere maatregelen denkbaar, zoals het investeren in massale infrastructuurprojecten tot het starten van een oorlog. Allemaal ‘oplossingen’ die in het verleden ook al zijn ingezet, en nu weer van stal lijken te worden gehaald. Niet dat een daadwerkelijke oorlog met bv Iran iets verandert aan de fundamentele problemen, maar ze leiden de bevolking met behulp van de pers af van wat werkelijk gaande is.

Conclusie

Centrale banken die goudvoorraden aanhouden die in beginsel de eigen munten qua koopkracht zullen ondersteunen, maar de werkelijke aanwezige hoeveelheid is tamelijk onzeker en zal zeker in het Westen aanzienlijk lager uitpakken dan officieel bekend. De VS als Westerse leider die aanstuurt op een valuta-oorlog, waarbij te hopen is dat dit niet uitdraait op een fysieke oorlog. Dit alles vind plaats in een wereld waarin de Westerse bevolking  tot over zijn oren in de schulden zit, een ideaal eindpunt voor de werkelijke machthebbers om het systeem te laten ontploffen.

Wat rest een Westerse burger dan nog dan om zorg te dragen dat hij/zij zich verzekerd weet in zijn koopkracht, waarbij de aanschaf van edelmetaal gezien de historisch lage waardering ten opzichte van vrijwel alle andere bezittingen een grote mate van zekerheid biedt.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud