NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Geld, Goud of Bitcoin

08 nov 2017

Afgelopen vrijdag was het weer eens zover; in negen minuten tijd werden in de VS 29.450 goudcontracten in de markt gedumpt, voor een bedrag van 3,7 miljard dollar. Het resultaat was een daling van de goudprijs van een kleine procent, en zilver verloor bijna twee procent. Nu zijn deze contracten weliswaar beloften tot levering, waar door de grote financiële partijen die in deze handel opereren nooit gebruik van wordt gemaakt. Een risico-vrije manier dus om de prijs van beide edelmetalen eindeloos te blijven te onderdrukken, tot het moment dat een partij wel fysieke levering eist, of door een uitgebroken crisis elders in het financiële systeem de banken het risico niet meer durven te nemen om dit soort contracten te verhandelen.

Dit soort praktijken om de prijs van de edelmetalen te onderdrukken vinden al heel lang plaats, maar zijn zelfs geïntensiveerd vanaf pakweg september 2011. Op dat moment bereikte de goudprijs zijn top van $ 1900 om daarna op een lager niveau min of meer gelijk te blijven:

De M2 ( = de totale hoeveelheid geld wat in omloop is plus kortlopend deposito’s)  weergegeven door de blauwe lijn in de grafiek, bleef echter vrolijk doorstijgen, om nu op het duizelingwekkend bedrag van 14.000 miljard dollar te zijn uitgekomen.

Ongedekt geldsysteem

In augustus1971( toen de M2 nog maar 665 miljard bedroeg) liet de VS de gouddekking los en werd de goudprijs vastgesteld op $ 35 per ounce. Sinds die tijd heeft de dollar 97,3 % ingeleverd aan koopkracht ten opzichte van goud. Geen wonder, als je bedenkt dat alleen al in de afgelopen maand oktober de Amerikaanse staatsschuld gestegen is met $200 miljard! Door goud te ontdoen van haar stabiliserende rol in het monetaire gebeuren is de prijsstabiliteit van de dollar echter verloren gegaan. Daar komt bij dat vanaf de uitbraak van de financiële crisis in 2008 met het omvallen van Lehman Brothers de hoeveelheid ongedekt geld exponentieel is gestegen ten opzichte van de daarvoor gebruikelijke groei van de geldhoeveelheid en bankkrediet. Deze ontwikkeling vanaf 1971 wordt zichtbaar in onderstaande grafiek, waarin het waardeverloop van de munten uit het Westers geldsysteem ten opzichte van goud zichtbaar is.

De blauwe lijn geeft het verloop van de USdollar weer ten opzichte van de goudprijs, de oranje lijn die van de euro, de grijze lijn het Britse pond en de gele lijn het verloop van de Japanse yen. Let wel; de verticale waarden zijn logaritmisch aangegeven

Ondanks de waardedaling van de dollar ten opzichte van goud is de goud ( en zilver)prijs nog steeds de grote tegenhanger van het ongedekte geldsysteem. Daarom worden beide edelmetalen, met in hun kielzog de mijnbouwbedrijven in goud en zilver, stelselmatig onderdrukt in prijs. De huidige bubbels in o.a. vastgoed, staatsleningen, particuliere schulden en extreem lage rente zal echter eens gaan klappen, en zal een massale kapitaalvlucht plaats vinden in beide metalen en  hun mijnen.

 

Bitcoin

Wat voor stijging denkbaar is laat de waardeontwikkeling van de bitcoin zien, welke vorige week de  $7.000 dollar heeft aangetipt. Het feit echter dat het fenomeen bitcoin wordt toegestaan in het financiële bestel geeft echter al te denken; het wordt blijkbaar niet als bedreiging gezien door de financiële machthebbers. Geen wonder ook; de banken zetten zelf bitcoin-varianten en hiervan afgeleide producten in de markt. Als de onvermijdelijke crash komt van ons financiële en monetaire bestel is het zeer de vraag of de bitcoin dit zal overleven; dit puur digitale product wordt door niets gedekt, op de blauwe ogen van de uitgevende instantie na. Of zoals Jim Sinclair zegt: if you don’t hold it, you don’t own it.

Vandaar dat hij dus een warm voorstander is van het bezit van edelmetalen, als optimale manier om de komende crash financieel ( en misschien ook fysiek) te overleven. Dit laatste klinkt wellicht overdreven, maar vergeet niet dat de crash van 1929 kinderspel zal blijken te zijn in verhouding met wat ons te wachten staat. Toentertijd was de VS immers niet bedolven onder de schulden, wat nu echter wel het geval is, en bovendien geldt dit voor alle Westers georiënteerde landen. Daarnaast leven wij nu in een on-demand economie, wat betekent dat één druk op de computerknop betekent dat binnen 24 uur het door jouw gewenste product wordt geleverd. Deze zelfde snelheid van handelen geldt echter ook voor de toeleverende bedrijven, wat inhoudt dat nog beperkt voorraden worden aangehouden wat daarmee het leveringssysteem erg kwetsbaar maakt voor storingen. Nu geldt weliswaar dat je edelmetaal ook niet kunt eten, maar in tijden van grote onrust of zelfs oorlog is dit wel een universeel ruilmiddel.

Geld, goud of bitcoin

Geld, goud of bitcoin. Ongedekt, fysiek of digitaal. Naar mijn idee zijn twee opties mogelijk na de onvermijdelijke teloorgang van ons huidige ongedekte geldsysteem. Of men koppelt zoals vroeger het geld weer aan goud, waarmee de waarde van het nieuwe geld  gedekt wordt. Of de bitcoin wordt goudgedekt, daarmee moderne technologie koppelend aan waardevaste zekerheid. Tot dit pleit wordt beslecht kies ik voor de constante zekerheid: goud.

 

 

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.