NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Gegoochel met cijfers

20 dec 2017

 

Terwijl de officiele media ons willen doen geloven dat de wereldeconomie weer is aangetrokken, zijn er tal van tekenen die wijzen op een tegengestelde ontwikkeling. Neem nu bijvoorbeeld het volume van de wereldhandel; eind september nog publiceerde de WTO, de wereld handels organisatie, een sterke opwaartse bijstelling van de groei van de wereldhandel van 2,4 naar 3,6 %.  Het IMF, het International Monetary Fund, deed daar zelfs een schepje bovenop met een groei van 4,2 %. Nu blijkt echter dat Maersk, ’s werelds leidend bedrijf in container vervoer over water, een waarschuwing heeft doen uitgaan naar aanleiding van een mindere vraag leidend tot neerwaartse druk op het beladingspercentage van de vloot.

 

Dit deed men nadat al eerder Samsung Heavy, de derde grote scheepsbouwer ter wereld, onverwacht verliezen aankondige voor dit en volgend jaar met in het verlengde daarvan dat men kapitaal moet gaan ophalen in de markt.

Het enige positieve signaal op dit gebied vormt het vrachtverkeer per vliegtuig, wat naar verwachting dit jaar met 7,5 % is gegroeid. Hier moet echter bij worden aangetekend, dat de luchtvrachtsector slechts 0,6 % uitmaakt van de totale wereldhandel.

Veelzeggend in dit verband is ook het vorige maand verschenen rapport van UBS, welke in de rode lijn ( zie onderstaande grafiek) duidelijk over de afgelopen twee jaar een neergaande trend laat zien van de Amerikaanse economische groei ( de blauwe lijn geeft de groei weer inclusief het aandeel van energie, welke sterk wordt beïnvloedt door de hoogte van de olieprijs).

 

Gegoochel in groeicijfers

Van hetzelfde UBS kwam vorige week ook een ander rapport uit, wat een bijzonder beeld schept van het waarheidsgehalte van de officiële cijfers die door de banken, economen en media over ons worden uitgestort. Zo blijkt namelijk dat de initiële groei van de Amerikaanse economie zoals die in april 2015 werd gepubliceerd een maand later vervangen werd door een economische daling van 0,7 procent, om na nog weer vier revisies in juli 2016 uit te komen op een mooie groei van 3,2 %. Nu is enige variatie wat betreft de groeicijfers wel verklaarbaar omdat de deelcijfers niet allemaal tegelijkertijd beschikbaar komen, maar dit soort elasticiteit riekt sterk naar bedrog. Geen wonder dan ook dat binnen de financiële wereld nog nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de economische data welke maandelijks gepubliceerd worden. Voor meer info, klik hier.

 

FED bijziend

Een derde voorbeeld van een gedroomde werkelijkheid versus de realiteit deed zich afgelopen week voor toen Janet Yellen, het hoofd van de FED, in haar zwanenzang verklaarde dat er geen indicatoren of waarschuwingsseinen zijn die wijzen op een verhoogd risico met betrekking tot de stabiliteit van ons economisch systeem, en dat we nu een veel weerbaarder en sterker banksysteem hebben dan in het verleden.

Wellicht baseert zij deze uitspraak op de ongebreidelde groeispurt van de Dow Jones, welke in onderstaande grafiek weergegeven door de groene lijn vooralsnog maar blijft doorstijgen. Dat deze stijging niet gedragen wordt door de industriële productie ( de rode lijn) geeft te denken, maar een kniesoor die daar op let. Voor meer info, klik hier .

Een andere kijk op de realiteit werd echter gegeven door het jaarlijkse rapport van de Office of Financial Stability, welke de kwetsbaarheden in het financiële systeem in kaart brengt. Dit doet zij door de waarderingen af te zetten tegen de risico’s. In onderstaand overzicht vindt u over de verschillende sectoren een afweging van het risico, waarbij een rode kleur een hoge kwetsbaarheid aangeeft en de groene kleur een lage. Als u daarbij de bovenste balk bekijkt welke een totaalbeeld aangeeft over de verschillende economische sectoren hoef je geen genie te zijn om te beseffen dat Yellen niet in haar eerste leugentje is gestikt.

 

 

Tot slot

Wellicht komt de teneur van dit artikel u vreemd voor; in Nederland immers draait de economie beter dan voorheen en blijkt men niet aan voldoende personeel te kunnen komen. Ik vrees echter, kijkend naar onder andere het afnemende vrachtverkeer over water en de andere in dit artikel genoemde indicatoren, dat deze opleving van tijdelijke aard blijkt te zijn en een oprisping is in een lange termijn dalende trend. Een teken aan de wand dat niet alles even voorspoedig gaat als men u wil doen geloven, blijkt onder andere aan de liquiditeit van de dollar, welke afgelopen weken een forse duikeling heeft meegemaakt. Een nieuwe ronde aan Amerikaans geld bijdrukken, in de vorm van een QE-4, ligt dan ook voor de hand in de nabije toekomst.

Hoe dan ook, rest mij niets anders u en de uwen goede kerstdagen toe te wensen!

 

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.