NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De omgekeerde wereld

19 jun 2018

 

 

Shadowstats is het bedrijf van John Williams, waar de economie wordt bijgehouden aan de hand van de rekenmethode zoals die in 1970 werd gehanteerd. Dit jaartal is niet geheel toevallig, omdat door Nixon een jaar later de koppeling tussen de dollar en goud werd losgelaten. Dankzij de sinds die tijd steeds veranderende rekenregels staat nu in de VS de werkeloosheid op recordlaagte, waarbij de pakweg 100 miljoen Amerikanen die langdurig werkeloos zijn niet meer worden meegeteld. Een ander voorbeeld van de creatieve omgang met de werkelijkheid vindt u in onderstaande grafiek. De zwarte lijn geeft hierbij de reële opbrengst weer van Amerikaanse staatsleningen, waarbij het zwaar negatieve rendement wordt veroorzaakt door de veel hoger dan door de autoriteiten aangegeven inflatie. De gele lijn geeft de goudprijs weer in dollars.


Boven de horizontale paarse lijn is het rendement van staatsleningen (dus gecorrigeerd voor de werkelijke rente) positief, en zou verwacht mogen worden dat goud dan een deel van haar aantrekkingskracht als veilige haven verliest.Onder de paarse lijn is net het omgekeerde het geval, en mag verwacht worden dat de goudprijs fors zou stijgen bij de huidige fors onrendabele opbrengst van de staatsleningen. Zoals u echter weet is precies het omgekeerde het geval; ondanks een forse inflatie staan goud en zilver beiden erg laag.

Geen wonder ook, als u de val van de goud – en zilverprijs van afgelopen vrijdag in breder verband ziet. Zo daalde zilver plotseling 4 % in waarde en ging goud bijna 2 % lager de dag uit. Dat in zo’n kort tijdsbestek 260.000 future contracten in goud zijn verkocht, met een waarde van zo’n 34 miljard dollar, staat haaks op de meest basale handelswet dat je de spullen tegen een zo hoog mogelijke prijs wil verkopen.

 

Nu laat de grafiek van zilver zien, dat de afgelopen twee jaar al 15 keer de zilverprijs met een forse knal naar beneden is gewerkt, zichtbaar aan de verticale rode strepen in de grafiek. Dat dit telkens gebeurde wanneer het 200 week gemiddelde opwaarts dreigde te worden doorbroken, puur toeval natuurlijk. Net zo’n toeval dat de DowJones afgelopen vrijdag 200 punten stijgt in de laatste minuten van de handelsdag, waardoor het met een kleine winst de week uitgaat. Alles om de omgekeerde wereld maar in stand te houden.
Het belang om beide edelmetalen te onderdrukken in prijs, en daarmee haar waarschuwende functie ten opzichte van het ongedekte westerse geld te onderdrukken, laat zich goed zien in de waarde van de dollar ten tijde van de goudstandaard. 1 dollar was toen 1/20 ounce goud waard, ofwel 1 ounce goud kostte 20 Amerikaanse dollars. En de Indiaase rupee stond oorspronkelijk voor 11,3 gram zilver. Dat 1 ounce goud nu ongeveer 1300 dollar kost, om over de waarde van zilver in rupees maar te zwijgen, zegt op zich al iets over de waardedaling van het door ons gebruikte geld. Zouden de goud- en zilverprijs echter worden losgelaten, zal de omgekeerde wereld waarin wij nu leven zich nogmaals omdraaien en haar ware gezicht laten zien. Het door ons momenteel gebruikte geld zal vrijwel niets meer waard worden.

Handelsoorlog
Ondertussen komen steeds meer signalen aan de oppervlakte dat niet alles even rooskleurig is als de monetaire autoriteiten ons willen doen geloven.
Zo komt een handelsoorlog tussen de VS en China steeds meer op stoom. Zo zal de VS vanaf 6 juli, in twee stappen, een 25 % tarief opleggen aan in totaal 1102 Chinese producten met een totale waarde van $50 miljard. Waarop China, op haar beurt, aankondigde voor hetzelfde bedrag tegenmaatregelen te nemen ten opzichte van de Amerikaanse export. Zijn importbeperkingen misschien op korte termijn goed voor de binnenlandse economie; op termijn kent dit alleen maar verliezers door het inzakken van de wereldhandel
En wat te denken van Rusland, wat bekend maakte afgelopen maand de helft van haar dollarreserves te hebben verkocht ter waarde van $47,5 miljard dollar. Wellicht een opzetje voor het veel grotere China, om te kijken hoe de markt zou reageren op het lozen van dollars?
En ten slotte de afgelopen week aangekondigde renteverhoging, waarvan het effect ( van vorige verhogingen) zich al voorzichtig laat zien in de rentebetalingen door de Amerikaanse overheid.


Vanaf 1990 tot pakweg 2008 bevonden deze zich tussen de 300 en 400 miljard dollar, om met name de laatste periode opwaarts te bewegen. En deze trend zal verder versnellen, door zowel de oplopende schuldpositie als anderzijds de al genoemde renteverhogingen en de twee die volgens de FED dit jaar nog zullen plaats vinden.

Tot slot
Renteverhogingen in een schuldoverladen samenleving; een kind kan bedenken dat dit niet goed gaat. Zijn de leden van de Amerkaanse centrale bank werkelijk zo dom, hoopt men zo ‘wisselgeld’ te creëren als de rente weer omlaag moet wanneer de economie verder inzakt of past dit in een sinister plan het Westerse onhoudbare geldsysteem ten val te brengen? Het antwoord zal nooit met zekerheid gegeven kunnen worden. Wat wel zeker is dat we tot de ommekeer in een omgekeerde wereld leven, met torenhoge waarderingen voor allerlei ongedekte financiële producten en voortdurende onderdrukking van de goud- en zilverprijzen.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud