NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De motor

07 nov 2018

De middenklasse is in de Westerse landen in gestaag tempo aan het verdwijnen. Zo wijst een pas verschenen rapport uit dat 62% van de banen in de VS niet genoeg opleveren om op vakantie te gaan, te sparen voor een pensioen en in een gemiddeld geprijsd huis te wonen. Voor de helft van deze groep geldt zelfs dat het werk niet genoeg oplevert voor een volwassene om de dag door te komen. De middenklasse van 23% kan bovenstaande activiteiten (nog) wel uitvoeren, en de resterende 15% vormt de bovenlaag die het breed heeft.

Bovenstaande cijfers zijn niet te verklaren uit de gegevens van het Amerikaanse Bruto Nationaal Product over het derde kwartaal, welke aangeven dat deze met 3,5% was gegroeid. Tot blijkt dat ruim 70% van deze groei bestond uit groei van de voorraden, waarmee de werkelijke groei uitkomt op 1,4%. Een ander fraai voorbeeld zijn de cijfers over de ontwikkeling van het BNP sinds de recessie van 2007, welke een groei van 18,5% aangeven. Tot echter de inflatie wordt meegeteld, waarmee er een daling tevoorschijn komt van 4,9%. Daar komt bij dat de officiële inflatiecijfers verre van betrouwbaar zijn en een te rooskleurig beeld aangeven, waarmee uiteindelijk de teloorgang van de middenklasse verklaard wordt.

Hollands’midden

In Nederland lijkt de soep nog niet zo heet te worden gegeten. Uit gegevens uit 2017 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR blijkt dat het percentage middeninkomens slechts zeer licht daalt. Wel wordt hierbij aangemerkt dat deze inkomensgroep het vaak niet meer redt met één inkomen, en dat de partner bij moet gaan werken om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het CBS geeft daarnaast aan dat het doorsnee vermogen per huishouden in Nederland is gedaald van bijna €47.000 in 2008 naar €17.300 in 2015, wat ook geen teken is van groei en bloei. En bekijken we  het geheel in breder perspectief, valt op dat de lastenverzwaringen en loonmatiging van Balkenende en Rutte op het re el beschikbare inkomen van de burger geen positief effect hebben gehad.

En hoewel er vast op elk cijfer wel het een en ander valt af te dingen, is daarmee ook in Nederland een trend zichtbaar van dalende koopkracht en het interen op spaarpotten. Dat desondanks vooral de Amerikaanse beurzen zo lang de stijgende trend hebben kunnen volhouden heeft vooral te maken met het terugkopen van eigen aandelen door geldbeluste bedrijfsmanagers, die daarmee hun eigen bonussen verhogen. De vraag is echter voor hoe lang dit vol te houden is.

ECB sorteert voor

Dat achter de schermen de werkelijkheid minder rooskleurig is mag ook blijken uit de proefballon die de Europese Centrale Bank heeft opgelaten met betrekking tot de uitgave van nieuwe T-LTRO’s.  Deze term staat voor Targeted Long Term Refinancing Operations, ofwel goedkope meerjarige leningen aan banken. Vanaf medio volgend jaar moeten de leningen uit 2017 ter waarde van €739 miljard worden terugbetaald, waar tot nu toe slechts een kleine 15 miljard van is afgelost. Alleen Italie moet hiervan al 250 miljard voor haar rekening nemen, vandaar dat men op zoek is naar manieren om deze zekere wanbetaling uit de boeken te houden.

Dat hiermee de beloofde krimp in de balans van de ECB, zoals zich voordeed in 2013-2014,  in de komende jaren een illusie zal blijken te zijn ligt dan ook voor de hand, gezien de schulden en banken crises in tal van zuidelijke landen.

Bepaling goudprijs

Kon u enkele weken terug lezen dat er een sterke band was ontstaan tussen de goudprijs en de waarde van de Chinese munt, bleek deze zeer kort daarna plotseling verbroken. Interessanter is dan ook de verhouding tussen de goudprijs en de SDR, ofwel de Special Drawing Right. Deze term staat voor een mandje van internationale valuta, waar elke belangrijke muntsoort is in vertegenwoordigd.

En wat blijkt? Ook hier geldt dat de goudprijs in feite al enkele jaren zo goed als is vastgelegd. Het is dan ook, vanuit de monetaire autoriteiten gezien, voor de hand liggend om na de te verwachten val van de dollar de goudprijs vast te gaan leggen in SDR’s. Toch zal dit ook maar een tijdelijke fase zijn, omdat de Westerse munten deze luxe niet zullen kunnen dragen en de goudprijs bepaald gaat worden door China en consorten. Dit zal gaan betekenen dat de edelmetalen in euro’s of dollars gemeten enorm in waarde zullen gaan stijgen, gelijk opgaand met de waardeval van beide muntsoorten. En deze beweging zal zijn niet gering zijn, gezien de enorme hoeveelheid ongedekte verplichtingen waarop de euro en dollar zijn gebaseerd.  En daar doet zelfs Trump, ondanks zijn goede resultaat in de verkiezingen, niets aan af.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.