NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De kruik

11 sep 2018

 

Voor het eerst in 17 jaar hebben de grote goudbanken en commerciële partijen een positieve positie ingenomen ten opzichte van goud, en hebben daarmee hun tegenpartijen ( de hedgefondsen en kleine speculanten) een plek ingenomen die anticipeert op een daling van de goudprijs. Een opmerkelijk gegeven omdat dit beschouwd wordt als een duidelijk teken dat het negatieve sentiment bij de bancaire insiders ten opzichte van goud is omgeslagen. En voor de zilverliefhebbers het bijzondere nieuws dat zelfs voor eerst in de geschiedenis dezelfde partijen ook een postieve positie hebben ingenomen ten opzichte van zilver.

Deze ontwikkeling lijkt in eerste instantie haaks te staan op de lage huidige goud- en zilverprijs, wat in een normale markt een duidelijk teken is dat beide metalen niet begeerd zijn. Zoals u echter weet geldt voor beide edelmetalen dat hun prijsvorming volledig wordt bepaald door de grote banken, welke met geschuif met papieren contracten de prijs onderdrukken. Dat de insiders in deze wereld , nu ze de prijs van beide edelmetalen zo onderdrukt hebben, datzelfde goud en zilver aan het inslaan zijn, zegt genoeg. Veel particulieren daarentegen zijn door de jarenlange prijsonderdrukking murw gebeukt, en hebben in de loop van de afgelopen jaren afstand gedaan van hun edelmetaal.
Zo zal, wanneer de dam van ons schuldoverladen monetaire systeem tenslotte breekt, de overblijvende rijkdom slechts verdeeld worden tussen hen die voordien spullen hebben aangeschaft die qua koopkracht hun waarde blijven behouden. En in de tussentijd wordt de bevolking zoet gehouden met berichten dat de centrale bankiers de boel goed onder controle hebben en u zich dus geen zorgen hoeft te maken voor de dag van morgen. Een fraai voorbeeld hiervan zijn de capriolen van de Amerikaanse centrale bank, de FED.

De FED.
Tot 2008 liepen de bezittingen van de Amerikaanse centrale bank gelijk op met de groei van de economie, ofwel deed een nominale groei van de economie van bijvoorbeeld 3, 1 % de kas van de centrale bank met hetzelfde percentage toenemen. Daarna echter liep de boel spaak en werden enorme hoeveelheden geld in het financiële systeem gepompt om de boel maar overeind te houden. Nu echter wordt de bevolking wijs gemaakt dat dit niet meer nodig is en wordt blijkens onderstaande grafiek fors geld onttrokken aan de kas van de Amerikaanse centrale bank, omdat deze overmaat van geldcreatie niet meer nodig zou zijn.


De juichverhalen uit de Westerse financiële pers vanwege dit feit krijgen echter een andere glans wanneer een grafiek met een langere termijn getoond wordt, waarin duidelijk wordt dat de krimp weliswaar plaats vind maar nog in zeer beperkte mate. Men kan ook niet anders, omdat het hele systeem zo afhankelijk is voor zijn voortbestaan van goedkoop krediet dat zelfs een beperkte verstoring hiervan de boel kan doen laten klappen.

Wordt vervolgens de tijdslijn verbreedt en de hoeveelheid schuld ten opzichte van het Bruto Nationaal Product getoond, worden een aantal zaken duidelijk. Het eerste is dat tot 2008 een enorme schuldopbouw plaats vond, welke in dat jaartal het Westerse banksysteem op zijn grondvesten deed schudden. Ten tweede is zichtbaar dat in de toen ontstane onrust een tijdelijke stop in de schuldopbouw plaats vond, maar dat daarna dankzij al het extra gecreëerde geld deze opbouw vrolijk doorging. Zoals eerder vermeld noodzakelijk, omdat het systeem leeft bij de gratie van een voortdurende geldvermeerdering, en een daadwerkelijke stop in de geldcreatie het systeem onder zijn eigen schulden in elkaar zou doen laten ploffen.


Als laatste punt wordt in de grafiek het loslaten van de goudstandaard maar weer eens duidelijk zichtbaar, omdat vanaf dat punt begin zeventiger jaren de schuldpositie begon te ontsporen.
Toekomstbeeld.

Het is echter niet allen het spel tussen grote commerciële partijen als eerdergenoemde goudbanken en hedgefondsen welke een duidelijke richting aangeven welke kant het opgaat met de prijsvorming van beide edelmetalen. Zo laat de Amerikaanse Munt weten dat zijn voorraden van zilveren Eagles en gouden Buffalo’s was uitverkocht op grond van grote vraag, en dat men druk bezig is deze munten extra te produceren. De ervaring hierbij leert dat dit gegeven bijna altijd extra vraag genereert. En aangezien de extra capaciteit van de munthuizen maar beperkt is, lijkt de huidige lage prijs van beide edelmetalen een beperkte levensduur te hebben, aangezien tekorten en premiums hand in hand gaan. Is deze premie nu nog beperkt, leert de ervaring ook dat dit zonder waarschuwing snel kan oplopen. De lage prijs voor beide metalen in de papieren markt laat zich dan niet meer gelden in de fysieke markt. Ziehier het gevaar voor investeerders wanneer men op de bodem van de markt te lang wacht, hopend op een verdere prijsdaling.
Is het goedkoop aanschaffen van een gewild artikel een prettig vooruitzicht, geldt het belang in het bezit van edelmetaal vooral bij een ineenstorting van ons geldsysteem en daarmee het verlies in koopkracht van uw euro’s. Praktisch lijkt hierbij de kans aanwezig, dat op een bepaald moment ons ongedekt geldsysteem plotseling zal stoppen op grond van bijvoorbeeld een economische of militaire calamiteit. Mocht dat gebeuren, zal ook het logistiek systeem onderuit gaan waardoor op zeer korte termijn tekorten zullen ontstaan aan allerlei levensbehoeften. Voor ons westerlingen een bijna ondenkbaar gegeven, maar in vroegere tijden al veelvuldig voorgekomen en zich nu al manifesterend in allerlei landen in de periferie van ons Westers geldsysteem. Er is nu eenmaal geen andere oplossing voor een schuldoverladen samenleving. Een kruik gaat immers zo lang te water tot het barst.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.