NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Crisis in de maak

02 jul 2019

Het was weer eens zo ver, een grote Amerikaanse bank ( Merrill Lynch) betaalde $25 miljoen om een onderzoek af te kopen naar het manipuleren van de goud- en zilvermarkt. Een gering bedrag voor de bank voor de bewezen zes jaar van manipulatie, en bovendien betrof dit de periode van 2008 tot 2014.

Een tijdsbestek wat ver genoeg in het verleden ligt om nu nog schade aan te ondervinden, en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kan zich op de borst kloppen vanwege het onderzoeksresultaat. Zou u of ik dergelijk gedrag vertonen in een markt zou gevangenisstraf ons deel zijn, maar voor grote banken gelden blijkbaar andere wetten. De boete is bovendien grappig als u bedenkt dat bovenvermeld onderzoek over hetzelfde tijdsbestek gaat als een eerder onderzoek uit 2013 van dezelfde CFTC en het ministerie van Justitie naar manipulatie van de zilverprijs, waar men toen geen enkele onregelmatigheid constateerde. Hoe dan ook, hulde aan allen, en tot over vijf jaar, als de manipulatie tot 2019 aan het licht komt, zonder noemenswaardige straf aan de betrokkenen.

Welk risico ?

En het is dan ook geen wonder dat in dit klimaat van zogenaamde controle van de overheid op het bankwezen deze weer zijn gang kan gaan door zeer risicovolle producten op de markt te gaan brengen. Zo promoot JP Morgan de handel in certificaten welke bestaan uit een mix van swaps en derivaten, qua risico sterk gelijkend op de producten welke in 2007 als eerste ten onder gingen. Het volume van deze handel is sterk stijgend; zo is het volume van de handel in CDO’s dit jaar al 40 % hoger dan dat van vorig jaar en bedraagt de handel in opties op indices via zogenaamde Credit Default Swaps tussen de 20 en 25 miljard dollar per dag. Het gevaarlijke  is hierbij dat investeerders slechts een fractie van de totale investering aan margin hoeven aan te houden. Wat gezien de geringe inleg tot enorme winsten kan leiden, maar mocht het mis gaan tot vrijwel direct opeisbare margin calls kan leiden waarbij bovendien een waterval aan liquidaties kan optreden.

Want waar moeten die arme banken anders aan verdienen, nu de rente, zelfs op langlopende staatsleningen, op een historisch laan niveau staan. Daarvan getuigt onderstaande grafiek, waar zelfs  de opbrengst van Italiaanse staatsleningen met een looptijd van 50 jaar slechts 3,13 % bedraagt.

Vergissing van de bank

Gelukkig is er nog de Amerikaanse centrale bank, die ‘s werelds grootste banken weer eens een stress test heeft laten ondergaan. En waar vorige drie keren dat dit plaats vond de al vaker genoemde Deutsche Bank hiervoor zakte, kwam deze nu goed door de keuring en was het alleen het Zwitserse Credit Suisse die een aantekening kreeg. Het zal dan ook vast een vergissing zijn van de leiding van Deutsche Bank dat men 20.000 man wil gaan ontslaan, goed voor 1/6de van het personeelsbestand. Dat met deze maatregel niets wordt gedaan aan de 45.000 miljard dollar aan derivatenposities van de bank zal er voor zorgen dat de aandeelwaarde nu even zal opveren, maar later de weg naar beneden zal gaan herpakken.

Inkomsten uit schuld

 En heeft u na het voorgaande nog steeds vertrouwen in een goede afloop van ons financieel systeem en de partijen die hier deel van uit maken, zal onderstaande grafiek u wellicht een laatste zetje geven. U ziet hierin per land het percentage van overheidsschulden met een negatieve rente. Koploper hierbij is Zwitserland, waarvan 96 % van haar schulden geld opbrengt in plaats van dat dit geld kost. En hoewel dit fenomeen op zich al te denken geeft, wat dacht u van Frankrijk waarvan 76 procent van haar schuldpapieren positief renderen, en Spanje waar dit percentage  57 % bedraagt! Als iemand dat tien jaar geleden voorspeld zou hebben was hij met pek en veren het pand uitgewerkt.

 

Slag voor VS

Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de gevestigde orde steeds meer onder druk komt te staan. Fraai voorbeeld hiervan is de vorige week bekend geworden Europees-Iraanse afspraak om de onderlinge handel niet meer via Amerikaanse dollars plaats te laten vinden en daarmee ook de Amerikaanse banken buiten spel zettend. Met deze afspraak wordt ook een deel van de Amerikaanse sancties tegen Iraanse bedrijven teniet gedaan. Als tegenprestatie krijgt Europa toegang tot het Iraanse verrijkt uranium, de grondstof voor kerncentrales. Een niet ondenkbaar risico is hierbij dat Europa geen toegang meer krijgt tot het Amerikaanse financiële systeem, wat een regelrechte handelsoorlog tot gevolg zal hebben. Wat de consequenties ook moge zijn; de Europees-Iraanse deal betekent een slag voor de VS als globale heerser met in haar kielzog de dollar.

Tot slot

 Gezien voorgaande is het geen wonder dat goud vorige week is doorgebroken uit haar langjarige onderdrukking. Traditiegetrouw gaat de weg omhoog echter gepaard met vele terugvallen; vandaar dat elke Bullmarkt wordt vergeleken met het beklimmen van een zogenaamde Wall of Worry. De crisis staat echter nog in zijn kinderschoenen, en een gouden (of zilveren) verzekering lijkt nu meer op zijn plaats dan ooit.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud