NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Brood en Spelen

13 feb 2018

“Geef het volk brood en spelen”, aldus de Romeinse dichter Juvenalis. “Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.”

Blijkbaar is er weinig verandert in de afgelopen tweeduizend jaar, al bestaat de gouden olympische munt tegenwoordig maar uit 6 gram goud, een dun laagje over bijna 1 pond aan zilver. Hoe dan ook, afgelopen week was rijk aan belangrijke ontwikkelingen.

Zo komt in de VS steeds meer informatie naar buiten hoe de FBI, Clinton en Barack Obama op illegale wijze hebben samengespannen om te voorkomen dat Trump tot president zou worden gekozen. Hierbij geholpen door het feit dat 65 reporters van zogenaamde onafhankelijke nieuwszenders nauwe banden onderhielden met Hillary Clinton, daarmee zelfs de schijn van onpartijdigheid teniet doend. Nieuwsmaatschappijen overigens welke ook de bron zijn waar de Europese nieuwszenders blind op varen, wat dagelijks te ervaren is aan het bedroevend niveau van de Nederlandse journaaluitzendingen en actualiteitenrubrieken.

Het centrale thema hierin is hoe de gevestigde machten alles in het werk stellen om maar aan het bewind te blijven, waarbij illegale praktijken blijkbaar niet worden geschuwd. Zichtbaar in het verre Amerika, maar ook Europa doet niet veel onder met een niet gekozen trio aan het bewind van Europa, smeercampagnes van gevestigde politieke machten tegen nieuwe politieke partijen die blijkbaar als bedreigend worden ervaren en media welke zowel slaafs een vijand creëren (Rusland) als spreekbuis zijn van de gevestigde machten.

 

China’s grote stap

Het grootste nieuws afgelopen week kwam uit China, waar vanaf 26 maart a.s op de beurs van Shanghai de oliecontracten in yuan’s genoteerd gaan worden. Hiermee wordt de Amerikaanse dollar in potentie een belangrijke slag toegebracht. omdat China immers met 8,4 miljoen vaten per dag de grootse olie importeur ter wereld is. Met deze stap heeft China lang gewacht, maar blijkbaar achten de Chinese autoriteiten nu de tijd rijp na vele jaren van voorbereiding. Eenzelfde yuan-contract bestaat overigens al voor goud, waardoor nu een formele verbinding is ontstaan tussen de Chinese munt, olie en goud. Hiermee gaat het de directe concurrentie aan met de Amerikaanse dollar, welke immers al vele decennia het alleenrecht had op de olie en goud notering en daar haar legitimiteit als wereldmunt vandaan haalde. Tot slot, voor de echte liefhebbers, de aankondiging van de Chinese wetgever; klik hier.
Maar veel meer aandacht in de media krijgen de bewegingen in de reguliere aandelen markten. In het merendeel worden hierbij geruststellende woorden gesproken, met als teneur dat een lichte correctie na fors opgelopen koersen een normaal verschijnsel is. En u zult zien, mocht de boel echt in elkaar gaan zakken, de dames en heren al tijden gewaarschuwd hebben voor een komende crash.

Opmerkelijk is dat de grote bewegingen in de indices plaats vinden onder weinig volume, en dat de flash crashes waarin in no time meer dan duizend punten verdampen plaats vinden op grond van computerprogramma’s welke verkooporders generen zonder dat er van enig volume aan de vraagzijde sprake is. De stelling valt dan ook te verdedigen dat er feitelijk geen markt meer bestaat van normale vraag en aanbod.

 

Een potentieel gevaar hierbij is dat op een bepaald moment een mega-crash kan ontstaan, waarbij het softwarematige aanbod door geen enkele substantiële vraag wordt ondervangen en de koersen in een streep verticaal omlaag duikelen. Sluiting van de beurzen zal dan een gevolg zijn, met mega-verliezen tot gevolg. Hopelijk zal het zo’n vaart niet lopen, maar ook het Plunge Protection Team is niet almachtig en er zijn bovendien scenario’s denkbaar waarin het voor enkele partijen goed zal uitkomen wanneer het huidige systeem in elkaar stort. Je kunt immers niet eindeloos tekorten blijven opvullen met weer nieuwe schulden.

Wat bovendien vreemd is dat de onrust op de beurzen niet gepaard is gegaan met een daling van de rente. Immers, normaal gesproken vlucht een deel van het kapitaal dan in de veilige haven van de vastrentende waarden, maar de Amerikaanse tien-jaars rente is juist weer aan het oplopen richting de 3 %, wat als uiterste grens wordt beschouwd in onze schuld-overladen maatschappij.

Banken weten meer
Dit alles gaat gepaard met een opmerkelijke beweging in het geldverkeer tussen de banken onderling. Deze zgn. interbank lending is namelijk vanaf het begin van dit jaar sterk afgenomen, wat een teken is dat het onderlinge vertrouwen in de financiële draagkracht tussen de banken fors is afgenomen. Let wel, deze ontwikkeling begon al voor de onrust op de beurzen; zou men daar iets weten voordat dit tot uiting kwam op de aandelenmarkten?

 

En dat de FED haar balans aan het verkleinen is omdat de markt voldoende sterk zou zijn is een publiciteitsstunt. Men verkoopt alleen de spullen die nog waardevol zijn; voor de vele rotzooi als bijvoorbeeld derivaten is immers geen markt. Al met al wordt dus met deze verkopen de kwaliteit van de overgebleven portefeuille steeds slechter.
En tot slot Ray Dalio, beroemd hedgefund manager en een van de 100 rijkste mensen ter wereld. Tijdens de recente bijeenkomst in Davos een presentatie gehouden waarin hij enorm bullish was op aandelen, maar blijkt hij in werkelijkheid een enorme shortpositie te hebben ingenomen. Gelukkig heeft hij wel een boek uitgegeven over de principes van het zakendoen, dat scheelt!

Al het voorgaande in overweging nemend; hoe bizar is het dat goud en zilver nog dagelijks onderdrukt worden in prijs? Of eigenlijk, hoe logisch het is vanuit het standpunt van de heren bankiers. Weet overigens dat vanaf woensdag de 15de de Chinese beurs een week dicht is, traditiegetrouw een periode om de goudprijs nog eens flink onder druk te zett

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.