NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Beeld en realiteit

05 jul 2018

Alle ogen in de financiële pers zijn voortdurend gericht op de grote Amerikaanse beurzen, als graadmeter hoe de economie er voor staat. Kijken we in die lijn naar de S&P500, zien we dat deze index zich al een klein half jaar zijwaarts beweegt.

 

 

 

 

De boodschap voor de argeloze belegger is dat de recordhoogten weliswaar op dit moment verleden tijd zijn, maar dat er geen reden is het hoge vertrouwen in de aandelenmarkten ter discussie te stellen.

 

Saillant detail hierbij is dat de jaarwinst van de S&P500 dit jaar voor 84 % is gerealiseerd door slechts vier bedrijven, te weten Amazon, Microsoft, Apple en Netflix.  Dit gegeven zegt iets over de overige 496 bedrijven waaruit de index is opgebouwd, maar ook wat er met de aandelenindices gebeurd als er de klad komt in de torenhoge waarderingen van dit soort bedrijven.

 

Aandelen wereldwijd

 

Bekijken we vervolgens hoe de aandelenmarkten in de wereld er voor staan, doemt een ander beeld op. Hieronder ziet u de MSCI World ( ex VS) Index welke het laagste punt sinds september heeft bereikt, maar wat vooral van belang is dat een eerste steunlijn doorbroken is en dat een volgende steun op het punt staat te worden doorbroken, waarna de weg richting het dal begin 2016 open ligt.

Labiel banksysteem

 

Het verschil tussen het uithangbord van de westerse economie ( de Dow Jones en S&P500) en de stand van zaken op de andere beurzen geeft alle reden om eens verder te graven. Zo ziet u in onderstaande grafiek een twee-jaars overzicht van de ontwikkeling van de Amerikaanse beurzen (de groene lijn), de Amerikaanse cijfers met betrekking tot hun economie (de blauwe lijn) en ten slotte wordt met de rode lijn de koersontwikkeling weergegeven van de GSIB’s, ofwel de Global Systematically Important Banks, ofwel de belangrijkste banken op wereldschaal. Een overzicht van deze banken vindt u hier ; let daarbij ook op de prominente positie van de vorige week besproken Deutsche Bank.

 

 

 

Deze grafiek laat duidelijk zijn dat normaal gesproken de drie indexen gelijk op gaan, maar dat deze samenhang vanaf begin dit jaar abrupt is verbroken. Zijn de grote Amerikaanse aandelen-indices op een hoog niveau gestabiliseerd, geven de macro gegevens van de onderliggende economie een neergaande beweging aan. Helemaal uit de pas lopen de grootste banken, welke met een duikvlucht zuidwaarts zijn begonnen. Een ‘oplossing’ om de duikvlucht van indices te verhullen is het verwijderen van de grootste verlieslaters; een gegeven wat mogelijk na de zomer gaat plaats vinden in de Europese index van de grootste Europese bedrijven, de Stoxx50. Hierin staat het eerder genoemde Deutsche Bank op de schopstoel, waarbij haar plek bij effectuering van de maatregel zal worden ingenomen door een beter presterend bedrijf. Slecht nieuws voor eerdergenoemde bank, omdat naar schatting dan zo’n 5 % van haar aandelen in de verkoop zal komen, in een toch al tamelijk illiquide markt.

 

Hoe dan ook, het grote verschil tussen de aandelenmarkten en de economische gegevens deed FED baas Jim Bullard verzuchten dat de markt meer vredelievend is dan de FED zelf. Een diepteanalyse welke alle vertrouwen geeft in een goede afloop.

 

Europa en China

 

En gaan we van een blik op de beurzen in de VS en wereldwijd focussen op Europa blijkt de ECB, ondanks haar beweringen dat het minder geld in de economie gaat pompen, mogelijk een andere weg gevonden te hebben om de boel overeind te houden. Zo meldt Reuters dat de ECB haar kort lopende schulden bij het beëindigen van hun looptijd wil gaan omruilen naar lang lopende. Dit betreft een kopie van operatie Twist welke de FED in de VS het laatst in 2011 heeft ingezet om de rente met een langere looptijd te onderdrukken. Hiermee wordt overigens ook de verjaring van de portefeuille van de ECB in Europese staatsleningen van 2.600 miljard euro tegengegaan, waarmee zodoende een dubbelslag gerealiseerd wordt. Hoewel een en ander nog als voornemen gepresenteerd wordt, geeft alleen dit plan al aan wat de werkelijke stand van zaken is.

 

En dat in China juist nu een uitgelekt rapport van het Nationale Instituut voor Financiën en Ontwikkeling NIFD het daglicht ziet waarin het waarschuwt voor een financiële paniek in ’s werelds in omvang tweede economie geeft ook te denken. Het rapport noemt hierbij met name in waarde dalende staatsleningen, liquiditeitstekorten en de al in China optredende beursdalingen, in een tijdsgewricht waarin in de VS de rente stijgt en een handelsoorlog zich aan het ontwikkelen lijkt.
Dat ondertussen de zilverprijs onder de 16 dollar is gezakt, en de goudprijs onder de 1250 dollar; het is onderdeel van het spel om de bevolking vertrouwen te laten houden in het financieel bestel. Slechts de enkeling die zich verdiept in de ware stand van zaken weet wel beter.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud