NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Alles is nep

24 apr 2019

Wij Westerlingen worden door de media en politiek bezig gehouden met zaken die er niet toe doen, terwijl de werkelijke stand van zaken niet benoemd wordt. Zo heeft men lange tijd volop herrie gemaakt omtrent Trump, maar blijkt zijn handelen niet wezenlijk anders dan zijn voorgangers als Obama en Bush. Het meest wezenlijke hierbij is het feit dat de bouw van een muur aan de Mexicaanse grens en zijn zogenaamde samenwerking met Rusland items zijn om de bevolking bezig te houden met onbelangrijke zaken en daarmee af te leiden van dingen die er werkelijk toe doen zoals de ongecontroleerde toename van schulden.

Daarnaast wordt de mogelijkheid om een ander geluid te laten horen of tegen deze gang van zaken in te gaan steeds meer beknot. Zo heeft Facebook de pagina’s van de Gele hesjes uit Frankrijk met bijna 400.000 leden uit de lucht gehaald, zodat er geen acties meer kunnen worden aangekondigd via deze site. Aardig detail hierbij is dat afgelopen weekend het aantal actievoerders in Frankrijk juist is toegenomen, wat volgens het NOS journaal te maken had als teken van solidariteit met het afbranden van een deel van de Notre Dame.  Ziehier het niveau van onze nationale nieuwsvoorziening, maar de klapper van de week maakte de Groene Amsterdammer, een van oorsprong links weekblad. Deze plaatste dit artikel, waarin Assange tot het bot wordt afgebrand, terwijl men voor de vorm besluit met een slap pleidooi voor persvrijheid. Vitriool eerste klas, maar niet veel beter dan dit artikel uit de Volkskrant en deze bijdrage uit het AD.

Beurzen

https://pbs.twimg.com/media/D4yiK_AWAAEmwbl.png:large

Ondertussen focust de westerse nieuwsvoorziening op de recordhoogte van de Amerikaanse aandelen, hierbij voor het gemak vergetend dat in de rest van de wereld een trend zichtbaar is met lagere pieken. Dat wereldwijd het economisch plaatje in stand wordt gehouden met een extreem lage rente met recordhoge schulden, en in de VS de boel nog eens extra opgejaagd wordt met terugkoop-programma’s van aandelen; een kniesoor die daar op let.

Middenklasse levert in

Wat werkelijk speelt is een heersende Westerse macht welke weet dat haar dagen geteld zijn. Een Amerikaanse militaire macht welke tanende is, een Oosterse macht in opkomst, en een Westers economisch systeem wat schuldoverladen is en een geldsysteem wat gedekt wordt door niets. Een klassieke reactie van een macht in verval is het financieel uitzuigen van haar eigen bevolking in combinatie met het onderdrukken van de vrijheid.

Gelijkblijvende pensioenen en uitkeringen bij al jarenlange prijsstijgingen in allerlei levensbehoeften, niet in de minste plaats van die zaken die vanuit de overheid komen. En dan betreft dit nog de situatie waarbij ogenschijnlijk nog niets aan de hand is; de volgende stappen als kortingen op pensioenen komen dichterbij, om nog maar te zwijgen van de onvermijdelijke hyperinflatie en ineenstorting van ons bestel. Het is dan ook niet voor niets dat zo’n tien dagen terug de centrale banken in het weekend bij elkaar zijn gekomen, hoogst ongebruikelijk en zonder hier enige ruchtbaarheid aan gevend.

Politieke elite onder druk

Maar terwijl de media en gevestigde politieke partijen er alles aan doen om de bevolking dom en zoet te houden worden steeds meer tekenen zichtbaar dat de onrust toeneemt bij de Westerse bevolking. Het meest zichtbaar is dit in de opkomst van nieuwe politieke partijen, die zich afkeren tegen de gevestigde machten. Door de media steevast betiteld als populisten, daarmee aangevend aan wiens kant diezelfde media staan. Maar vooral onbesproken blijft de reden waarom de Westerse bevolking zich begint af te keren van de heersende partijen, hoewel het sterk de vraag is of de nieuwe politiek iets kan uitrichten tegen de komende economische val. En die val lijkt onvermijdelijk, daar volgens gegevens van het CPB nu al de wereldhandel evenveel is gezakt als tijdens de vorige financiele crisis en net zo sterk daalt als in 2000. En dit in een Ponzi -fraude systeem wat alleen kan overleven bij steeds toenemende schulden.

Nepbeleid

34 centrale  bankpresidenten hebben een open brief gepubliceerd, waarin men aanbevelingen doet om de financiele effecten van de klimaatverandering  op te vangen. Hoewel een mooie afleiding voor het desastreuze effect wat hun geldpolitiek teweeg gaat brengen, zou men kunnen beginnen elektrische auto’s te gaan verbieden. Wat blijkt namelijk; een studie van de universiteit van Keulen geeft aan dat de CO2 emissie van elektrische auto’s aanmerkelijk hoger is dan die van diesels, indien men het hele productieproces van beide types auto’s in de berekeningen meeneemt.

 

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/bfm5BD8.jpg?itok=8m9jn_vs

Nep goud- en zilverprijs

En in de tussentijd doen we weer net alsof er niets aan de hand is; zo werd de goudprijs afgelopen dinsdag weer eens onderdrukt door de plotselinge verkoop van 11500 goudfutures ter waarde van 1.5 miljard dollar voor opening beurs waardoor de goudprijs in een klap op het 220- daags gemiddelde op 1266 dollar terugviel. Zilver klapte twee procent in elkaar, en de dollar steeg even plotseling zonder enige reden. En aangezien de verkopen in goud en zilver plaats vinden tussen bevriende zusterorganisaties hoeft het nooit meer teruggekocht worden, waarmee ook de bepaling van de goud- en zilverprijs valt onder de categorie nep. Met de intentie de aantrekkelijkheid van beide edelmetalen zo laag mogelijk te houden, zodat alleen de elite bij de komende mondiale crash als overwinnaar uit de bus zal komen.

 

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud