NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Alles is fake

13 jun 2019

Ons beeld van de wereld om ons heen wordt voor een groot deel bepaald door hetgeen we oppikken uit de krant, tv en internet. Hierbij is de invloed van de eerste twee genoemde media aan het verminderen omdat steeds minder mensen hier gebruik van maken, en het vooral nog 50-plussers zijn die de krant en tv nog gebruiken voor hun nieuwsvoorziening. Aflopende abonnee-aantallen zijn hier het gevolg van, en bij de tv goed zichtbaar aan de reclames die zich middels middeltjes tegen een verouderende huid en producten bij urineverlies richten op hun kijkers en lezersgroep.

Welk nieuws men brengt, wat niet, en vooral de wijze waarop dit gebeurt, is de laatste tien jaar sterk verandert. Weergave van de werkelijkheid is hierbij altijd al een heikel punt, getuige de vele van elkaar verschillende getuigenverklaringen na een auto-ongeluk wat plaats vindt op straat. Maar daarnaast speelt het punt òf het ongeluk wel in het nieuws komt en de manier waarop. Wil men namelijk mensen meer met het openbaar vervoer laten gaan zullen meer auto-ongelukken in het nieuws komen, en een huilende moeder van een slachtoffer die haar been heeft verloren tijdens een botsing maakt meer indruk dan een feitelijke weergave. Bovenstaande keuzes zijn onvermijdelijk verbonden aan de nieuwsvoorziening, maar wat nu als criminaliteit door een bepaalde groep inwoners , armoede door het beleid van centrale banken of koopkrachtscijfers door de overheid te positief worden voorgespiegeld? Het is juist een taak van de media om hierover te rapporteren, en juist dit vindt nog nauwelijks plaats. De media spiegelen zo een beeld voor van de werkelijkheid die vooral de heersende machten dient, om zo de bevolking onwetend en tevreden te houden.

Fake op internet

En hoewel het internet in principe haar deelnemers veel meer ruimte biedt, vindt ook hier steeds meer beknibbeling plaats op de persvrijheid en informatievoorziening. Zo bannen bedrijven als Twitter, Youtube,  Facebook en Google steeds meer in hun ogen ongewenste informatie, en is het begrip fake news uitgevonden door de bestaande pers om aan te geven hoe onbetrouwbaar en gemanipuleerd nieuws is uit de zogenaamde alternatieve media en niet-westerse bronnen. Door informatiebronnen af te sluiten of slecht vindbaar te maken wordt een werkelijkheid geschapen die niet bestaat.  Geen wonder ook, als u bedenkt dat bijvoorbeeld Facebook is ontwikkeld door het Amerikaanse leger, als project van het Defense Advanced Research Project Agency . Dat Mark Zuckerberg in de Westerse pers wordt neergezet als talentvolle oprichter is dan ook volkomen klets.

Fake in politiek

Net zo nep dat Europa zich nu opeens druk maakt over de tekorten van Italie, juist op het moment dat de anti-Europese politieke bewegingen flink hebben gewonnen. Wat werkelijk zeer doet is het Italiaanse plan om naast de euro een eigen munt in te voeren, wat al haar schuldeisers flink zeer zal gaan doen.

En wat te denken van Trump, die door de Westerse pers al jaren wordt neergezet als tegenstander van de gevestigde politieke  machten , maar in feite weinig anders doet dan het schip drijvende te houden en zich omringd heeft  met politieke en militaire hardliners.  Dezelfde Trump  die via Wilbur Ross aan de leiband loopt van Rothschild, en zijn ministerie van Justitie 17 nieuw aanklachten heeft laten formuleren tegen Julian Assange vanwege spionage, het laatste restje Westerse persvrijheid over de schutting gooiend.  Weinig verschillend dus van zijn voorgangers, ondanks dat de pers hem afschildert als iemand die heel anders is.

Fake bij waardering

En dan de ratingsbureaus, welke cijfers geven aan de kredietwaardigheid van bedrijven ( en overheden) aan de hand van de stabiliteit en levensverwachting van een bedrijf. Hoe fake ook dit spel is blijkt wel uit ratingbureau Fitch welke afgelopen week Deutsche Bank afwaardeerde van A- naar BBB+. Een gegeven waar de persdienst van de bank toch nog een positieve draai aan heeft weten te geven maar waar de bank vanwege haar schulden en risico’s in de veel lagere C categorie thuishoort, dicht bij het faillisement.

En in Nederland, in het klein, nieuwsvoorziening die uitblinkt in het voortdurend zwart maken van politieke nieuwkomers , het publiceren van  inflatie- en koopkrachtcijfers welke weinig te maken hebben met de werkelijkheid, het niet melden van duurdere producten,  het klakkeloos kopieren van de Amerikaanse media, en als laatste het vrijwel volkomen uitblijven van elke analyse van de risico’s van het westers geldsysteem.

 Fake over goud

En tot slot het nieuws over edelmetalen, of beter gezegd het uitblijven van nieuws over goud en zilver. Zo is goud in dollars de laatste 16 jaar gemiddeld 12 % per jaar gestegen, in Britse ponden ook met 12 % en in euro’s met 9 %, en dit alles inclusief de correctie van de afgelopen 6 jaar. Rendementen beter dan de Dow Jones en enorm veel beter dan de rentedragende waardepapieren. Maar ook hier wordt goud door de media of gekleineerd of  doodgezwegen, net als de goudaankopen door de veelal niet Westerse centrale banken.

Tot slot

Zomaar enkele voorbeelden waarin de burger om de tuin wordt geleid. De hamvraag hierbij is natuurlijk wat hier de achterliggende reden voor kan zijn. Wat moet blijkbaar verborgen blijven, en welke belangen worden gediend bij de huidige gang van zaken. En voor u, als individuele lezer, welke les u hier voor uzelf uit kunt trekken, en op welke punten u uw eigen belang zo goed mogelijk kunt behartigen.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud