NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Adieu 2018

19 dec 2018

In dit laatste artikel van dit jaar geen actualiteit, maar een terug- en vooruitblik op de edelmetalen. Uitgaande van de eindkoersen van afgelopen maandag is de goudkoers in euro’s afgelopen jaar 3 % gestegen, terwijl zilver 5 % verloor. Vanwege de beperkte koersbeweging van beide edelmetalen lijkt 2018 dan ook een verloren jaar te zijn geweest voor de beleggers in goud en zilver, maar dit is slechts ten dele waar.

Vergelijken we immers de rendementen van beide edelmetalen met die van de aandelenbeurzen blijken deze het redelijk te hebben gedaan. Zo zakte de AEX van 566 naar 500 ( – 11 % ), de Chinese Shanghai Composite van 3296 naar 2598 ( – 21 %) en de Japanse Nikkei 225 van 22901 naar 21507 ( – 6 %). En ondanks alle miljarden van Trump heeft aan het eind van het jaar ook de Dow Jones ( – 4 %) en de Nasdaq ( – ½ %) moeten inleveren.

En zetten we tenslotte de goudprijs in dollars af tegen de Nasdaq, wordt een voorzichtige trendbreuk zichtbaar in een al jaren durende dalende trend.

Toch moet voorzichtig worden omgegaan met dit soort analyses, omdat alle markten verziekt zijn door allerlei derivaten die geen vraag en aanbod als onderliggend drijvende kracht kennen maar software gestuurde aan- en verkooporders met ultrakorte reikwijdte, vindt koersbeïnvloeding plaats door grote financiële spelers en prijsonderdrukking van edelmetalen door centrale bankiers en hun kornuiten. Kortom, grafieken hebben nog maar een zeer beperkte voorspellende waarde.

Basel III
Veel belangrijker is dan ook wat zich achter de coulissen van de dagelijkse handel plaats vindt, hier ingeleid door een kort historisch overzicht. De koppeling tussen goud en geld werd formeel losgelaten in 1978 met het Jamaica Akkoord, nadat eerder Nixon al in 1971 de koppeling tussen goud en de dollar had verbroken. Sindsdien kon ongehinderd geld worden bijgedrukt, zonder dat een centrale bankier er bang voor hoefde te zijn dat iemand zijn geld wou inwisselen voor goud. Wat dit voor effect had moge bekend zijn; een ongekende vermeerdering van de hoeveelheid geld en gaandeweg niet meer af te lossen schulden van overheden en burgers. De geschiedenis leert dat zo’n ongedekt systeem aan zijn eigen gewicht ten onder gaat, en hier is het niet anders. Vandaar dan ook dat het Basel comité van de BIS in 2012 haar derde rapport uitbracht, het zgn. Basel III.

In de eerste twee rapporten uit 1988 en 2004 telde goud bij centrale banken voor 50 % mee als reserve voor verstrekte leningen, in tegenstelling tot zaken als staatsleningen, cash en verstrekte hypotheken welke voor 100 % meetelden. In Basel III echter werd voorgeschreven dat goud weer als eersteklas asset beschouwd gaat worden, waarmee het net als cash voor 100 % gaat meetellen. Dit betekent dat wanneer de implementatie van deze maatregel in april volgend jaar formeel wordt afgesloten, goud weer volwaardig terug is in het financieel systeem.
Daarnaast is in het akkoord afgesproken dat banken een kapitaalratio, de hoeveelheid reservekapitaal in verhouding tot het hoeveelheid uitgeleend kapitaal, moeten aanhouden van 6 % in plaats van de nu nog geldende 4 %. Op het eerste gezicht wellicht geen schokkend gegeven, maar dit betekent wel een 50 % verhoging van de aan te houden reserves.


Wat dit betekent
Goud wordt weer een volwaardig lid van het monetaire systeem. Het goud wat centrale banken in hun kluis hebben liggen verdubbelt qua dekkingswaarde voor de centrale bank. Hiermee wordt de balans van de centrale bank versterkt wat het (iets) minder kwetsbaar maakt voor schokken in het financiële systeem. Daarnaast zal door de 6 % regeling in principe meer goud worden aangehouden dan voorheen. Hoewel het Basel III akkoord al in 2012 is vastgesteld, heeft de uitwerking van een en ander lang geduurd, zodat het pas volgend jaar van kracht wordt. Voor de centrale bankiers welke de afgelopen jaren al fysiek goud hebben ingekocht is dit alles wellicht niet zo’n schokkend gebeuren, maar dit geldt des te meer voor die landen die hun fysiek goud grotendeels hebben verkocht. Het is in dit licht dan ook niet vreemd dat JPMorgan en Goldman Sachs naar verluidt hun belang in fysiek goud aan het uitbreiden zijn. En voor de particulier betekent dit tenslotte vooral een bevestiging van het belang van het bezit van goud ( en zilver) in eigen beheer. Aan de top van de piramide weet men immers beter dan waar ook wat de toekomst brengen moge, omdat daar het uitzicht het best is.
Goud of zilver?

Het voordeel, en tegelijkertijd het nadeel van de zilverprijs, is de geringe hoogte hiervan. Voordeel is dat al met een kleinere beurs zilver kan worden ingekocht; nadeel is dat bij grotere investeringen de volumes al snel oplopen. Al naar gelang de financiële situatie kan hierin een afweging worden gemaakt, waar voor beide metalen geldt dat zij in verhouding tot de enorme schuldenpositie historisch laag geprijsd zijn. Een andere afweging hierbij is de onderlinge prijsverhouding, waar de zilverprijs met een 1 op 80 verhouding ten opzichte van goudprijs weer op een punt is terechtgekomen waarop de kans groot is dat deze weer draait ten gunste van zilver. Ofwel, wanneer de goudprijs eenmaal weer de weg omhoog vindt zal zilver sneller gaan stijgen.

 

Basel III Brings Gold Back

Gold Re-Monetization Is Much Closer Than Many Realize

Tot slot
Rest mij niets anders u goede kerstdagen toe te wensen, en gezond het nieuwe jaar in te gaan. Een jaar, de toenemende onrust op bijna elk vlak van het wereldtoneel in ogenschouw nemend, wat allesbehalve saai lijkt te worden!

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud