NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Actie en tegenactie

17 apr 2018

 

 

De afgelopen vrijdag uitgevoerde luchtaanvallen door de VS, Engeland en Frankrijk op een aantal Syrische doelen heeft begin deze week op de beurs weinig stof doen opwaaien. Toch zijn wel een aantal opmerkelijke zaken te melden. Dat Duitsland en Italië niet meededen aan de Syrische luchtaanvallen behoeft overigens geen verwondering te wekken, gezien de afhankelijkheid van beide landen voor wat betreft de import van gas vanuit het Oosten:

 

Niet geheel onverstandig, aangezien de Russische ambassadeur in de VS heeft aangegeven dat deze actie niet onbeantwoord zal blijven voor de bij de aanval  betrokken landen. Daarbij is een van de mogelijkheden het stopzetten van de export van titanium, een metaal wat gebruikt wordt in de vliegtuigindustrie van zowel de VS ( Boeing) als Europa ( Airbus). Maar behalve het titanium kan ook de uraniumleveringen worden stopgezet, toch goed voor 20 % van de Amerikaanse behoefte aan dit belangrijke metaal. Van Amerikaanse zijde echter beschuldigd Trump China en Rusland van bewuste devaluatie van de roebel en yen, om hiermee de Amerikaanse export te treffen. Dat juist de eerdere Amerikaanse sancties tegen Rusland de roebel mede hebben doen duikelen, wordt daarbij gemakshalve maar buiten beschouwing gelaten.

Nog los van de eerder gemelde reactie van de beurzen neemt de volatiliteit ( beweeglijkheid) van de markten overigens al langere tijd toe. Dit brengt het gevaar met zich mee dat zgn. margin call’s optreden, dat wil zeggen de verplichting om geld bij te storten op een rekening als geleende waardepapieren te veel in waarde zijn gedaald. Kan hier vervolgens niet aan voldaan worden, zullen meer margin calls optreden wat een zichzelf versterkend proces gaat vormen en in relatief korte tijd alles tegelijkertijd verkocht moet worden om maar aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Een ineenstorting van de beurzen en het financiële stelsel zal het gevolg zijn. Overigens vindt deze omslag al enigszins plaats, al is deze voor de bevolking nog niet zichtbaar vanwege de vele steunmaatregelen van het PPT( Plunge Protection Team) om het financiële systeem maar overeind te houden.

Achter de schermen

De Amerikaanse luchtaanvallen zijn overigens niet los te zien van Trump’s maatregelen om importheffingen op te leggen op producten uit het Verre Oosten.  Hierdoor worden zowel de belangen van de machtige militaire producenten gediend als die van de exporterende Amerikaanse bedrijven. Opmerkelijk hierbij is dat de handelsbeperkingen welke opgelegd zijn aan China tegelijkertijd plaats vinden met contacten tussen de Chinese top met ceo’s van de grootste Amerikaanse bedrijven en een stoet van invloedrijke Amerikaanse (ex) bankiers. Deze gesprekken worden niet gemeld in de pers, en de resultaten hiervan zijn onbekend. Het feit alleen al dat in deze periode deze contacten plaats vinden geeft voer aan de gedachte dat het economische en militaire wapengekletter maar een beperkte weergave zijn wat zich in werkelijkheid afspeelt.

Amerika’s kwetsbaarheid

Een gegeven echter waar de burger maar weinig vertrouwen uit kan putten. Veelzeggender is het gegeven dat Rusland zijn bevolking aan het oproepen is zich voor te bereiden op tekorten in levensbehoeften door het inslaan van allerlei producten, en dat handelsbesprekingen tussen China en de VS zijn stukgelopen omdat men het niet eens met elkaar kon worden. Daarnaast stelt SGH macro advisors, een leidend economisch onderzoeksbureau, in een recent verschenen notitie dat China zijn aankopen van Amerikaanse schuldpapieren zal stop zetten. Wat niet direct een beurscrash zal veroorzaken, maar de onderlinge druk tussen de VS en China fors zal doen toenemen. En China zelf neemt duidelijk stelling met betrekking tot de Westerse bombardementen op Syrië, getuige dit artikel in de Chinese Global Times. Een mogelijk gevolg hiervan kan zichtbaar worden in de onderlinge handelsbalans tussen China en de VS. Hieronder ziet u een overzicht van de handelsbalans en Chinese aankopen van Amerikaans schuldpapier:

De aankopen van de Amerikaanse schuldpapieren is zichtbaar in de blauwe kolommen, waarbij  de rode kolommen het Amerikaanse handelstekort met China aangeeft. Duidelijk zichtbaar is dat sinds de uitbraak van de financiële crisis de Chinese aankopen aanzienlijk zijn gedaald. 2016 was hierbij een bijzonder jaar, waarbij om de Chinese munt te ondersteunen voor bijna 200 miljard aan dollars zijn verkocht. Toch heeft China vanaf 2000 zo’n 30 % van het handelsoverschot ten opzichte van de VS  ‘teruggekocht’ in de vorm van Amerikaanse staatsleningen. Een definitief stopzetten hiervan, mede met het oog op de door Trump gedane forse uitgaven om de economie te stimuleren, zal de verhoudingen verder op scherp zetten.

Propaganda of nieuws?

Wordt de Westerse burger door de eerder genoemde PPT in de waan gelaten dat ons financiële systeem in orde is, worden ook op het gebied van de nieuwsvoorziening de teugels steeds verder aangehaald. Zo putten de Nederlandse media bijna volledig uit de bekende Amerikaanse bronnen, en zorgen deze laatsten er vervolgens voor dat geen enkel onwelkom nieuws de ether bereikt. Een fraai voorbeeld hiervan is Sky nieuws, waar een voormalig hoofd van de Britse strijdkrachten in een interview verklaarde dat Assad de strijd in Syrië heeft gewonnen. Wat er vervolgens gebeurde? Klik hier .

Concluderend is de wereld er met de Westerse aanval op Syrië weer een stap dichterbij de ontknoping van de machtsstrijd tussen de Westerse en Oosterse belangen gekomen, een strijd die op grond van economische factoren maar één winnaar zal kennen. Te hopen valt dat de strijd zich niet verder fysiek zal uitbreiden. In steeds sneller tempo lijken de Westerse machten echter de aanval te zoeken, wat vervolgens van Oosterse zijde niet zonder reactie kan blijven.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud